تاب آوری عدالت محور است؛ برابری ضرورتی اجتماعی و نیازی روانشناختی است

تاب آوری عدالت محور است برابری ضرورتی اجتماعی و نیازی روانشناختی است تاب آوری عدالت محور است بیعدالتی میتواند موجبات صدمات روانشناختی و آسیب های اجتماعی باشد این بدان معناست که تلاش برای توسعه عدالت علاوه بر اینکه ضرورت و نیازی روانشناختی…

پشیمانی چیست و چگونه میتوان از دست آن رها شد ؟

پشیمانی چیست و چگونه از دست آن خلاص شویم ؟ پشیمانی احساس ناراحت‌کننده‌ای توصیف شده است که توسط فردی تجربه می‌شود که از کارهایی که در گذشته انجام داده‌ است، پشیمان می‌شود که آنها را شرم‌آور، آسیب‌زا یا اشتباه می‌دانند.

بیوتی بیزینس کوچینگ یا کوچینگ زیبایی چیست ؟

بیزینس کوچ زیبایی افراد یا کسب و کار آنها در صنعت مد و زیبایی پشتیبانی و حمایت میکند تا عملکرد و نتایج بهتری در صنعت زیبایی و مد بدست بیاورند. کوچ‌ زیبایی با استفاده از روش‌ها و فنون مدیریتی، ارتقاء مهارت‌ها و مشاهده نقاط قوت و ضعف کسب و…

کوچینگ زیبایی آموزش نیست کوچینگ زیبایی یک فرایند هدف محور است

کوچینگ زیبایی موعظه هم نیست جلسات کوچینگ زیبایی یک فرایند هدف محور است قهرمانانان زیبایی از خدمات کوچینگ استفاده کرده اند کوچینگ زیبایی میتواند فرآیندی گفتگو محور باشد که به موجب آن بیوتی کوچ به مراجع کمک می‌کند تا به اهداف خود در زمینه…

صداقت قطب نمای اخلاق است

صداقت بعنوان قطب نمای اخلاق نقش موثری در هدایت اعمال انسان دارد صداقت با رضایت از زندگی و حد بهینه عزت نفس ارتباط دارد یکپارچگی که به عنوان تعهد تزلزل ناپذیر به اصول اخلاقی تصور می شود،

کوچینگ زیبایی چیست و بیوتی کوچ چه کاری انجام میدهد؟

کوچینگ زیبایی نوعی رابطه حمایتی و مشارکتی ایجاد می‌کند تا نتایج درخشانی در زندگی فردی و حرفه‌ای مشتریان و زیباگران ایجاد شود. کوچینگ زیبایی نوعی مشارکت ادامه دار است کوچ زیبایی با منتور، مشاور و مربی تفاوت دارد