نقش دوپامین در بدن چیست ؟

دوپامین نوعی انتقال دهنده عصبی در مغز استاختلال در تولید دوپامین می تواند سلامت روان را به خطر بیندازد دوپامین موجب یادگیری و دقت، هیجان و شادی، کنترل حالت های روحی مثل افسردگی ، لذت، سرخوشی و خواب است

ادامه مطلب »

روابط جنسی نابهنجار پنهان در میان دختران

روابط جنسی نابهنجار پنهان شناسایی‌شده در میان دانش‌آموزان دختر شامل پدیده روابط فرازناشویی، پدیده رابطه جنسی قبل از ازدواج و پدیده سادیسم و مازوخیسم جنسی است لذا پیشنهاد شده است مسائل جنسی نوجوانان و جوانان به شکلی واقع گرایانه مورد مداقه و تأمل قرار گیرد

ادامه مطلب »

آموزش تاب آوری

آموزش تاب آوری توانمندی انسان را افزایش می دهد ، آموزش تاب آوری میتواند کیفیت زندگی و سلامت روانی اجتماعی را ارتقاء دهد

ادامه مطلب »

ورزش می‌تواند تاب آوری را افزایش دهد

 ورزش می‌تواند تاب آوری را افزایش دهد استرس هر روز ما را به روش‌های ظریف و اساسی احاطه می‌کند. اگرچه نمی‌توانیم استرس را از زندگی روزمره حذف کنیم، اما تحقیقات نشان می‌دهد که با تحت فشار قرار دادن عمدی بدن مان از طریق ورزش می‌توانیم نحوه واکنش خود نسبت به استرس را تغییر داده و انعطاف پذیری خود را افزایش دهیم.

ادامه مطلب »

قواعد بازی زندگی برای تاب آوری بیشتر

قواعد بازی زندگی را درک کردن میتواند به توسعه و افزایش تاب آوری کمک کند .هیچ کدام از این روزهای خوش وناخوش زندگی ماندگار نیست وثبات ندارد. اگر این بی ثباتی را یکی از اصول زندگی بدانیم، آشفتگی های زندگی و روزهای ناخوش را بهتر تاب می­آوریم.

ادامه مطلب »