مرور رده

یادداشت

منتورینگ زیبایی چیست و بیوتی منتور کیست ؟

منتورینگ زیبایی رابطه‌ای است که در آن فرد با دانش و تجربه‌ بیشتر در امر زیباگری و آرایش از فردی با تجربه یا دانش کمتر پشتیابی میکند منتورینگ آن است که فرد باتجربه‌تر یا دارای دانش بیشتر به راهنمایی فردی با تجربه یا دانش کمتر کمک خواهد کرد.

راز تاب آوری مردم اسکاندیناوی چیست ؟

راز تاب آوری مردم اسکاندیناوی را بصورت بسیارخلاصه با هم در این مطلب مرور خواهیم کرد دهه ها است که بررسی های جهانی دانمارک را به عنوان یکی از شاد ترین کشورهای جهان رده بندی کرده است. مطالعات اخیر نشان می‌دهد،حتی ضربه و سختی طولانی قرنطینه…

شادکامی نوعی ستایش زندگی است

خوشبختی اساسا امری جمعی است. فروکاست روابط انسانی به انواعی از رقابت‌جویی و رقابتی شدن یک جامعه یعنی ویران کردن نظام‌مند احساس خوشبختی. در جامعه‌ای که همه چیز رقابتی شود دیگری نه شریک من در حیات اجتماعی، که رقیب من است در بردن لذت. از…

خودگویی مثبت میتواند در تقویت تاب آوری کودکان موثر باشد

خودگویی های مثبت یک شیوه مهم برای افزایش تاب آوری کودکان است این ابزارساده ای است که کودکان میتوانند براحتی تمرین کرده و یاد بگیرند تاب آوری کودکان به این معنا نبوده که آنها هیچ مشکل و دردی را احساس نکنند

لوگوتراپی، تاریخچه، مفهوم و کاربرد و اهمیت معنادرمانی

اهمیتِ «لوگوتراپی» از آن جهت است که پس از مکاتبِ فروید و آدلر، سومین مکتب روان‌درمانیِ وین به شمار می‌رود. «لوگوتراپی» یا «معنادرمانی» با توجه به ریشه داشتن در مکاتب فلسفی مانند اگزیستانسیالیسم و پدیدارشناسی، پشتوانه‌های روانشناختی مانند…

اقدام نکردن به مراتب بدتر از اشتباه کردن است

اقدام نکردن به مراتب بدتر از اشتباه کردن است هزینه اقدام نکردن به مراتب بیشتر از اشتباه کردن است «موفقیت مجموع تلاش‌های کوچک است که هر روز و هر روز تکرار می‌شوند.» اقدام ‌کنید چرا که هر چقدر هم که کوچک باشد، بیشتر از آنچه فکر می‌کنید شما…

قدرت تحمل ابهام و تاب آوری

قدرت تحمل ابهام با خلاقیت رابطه دارد همین قدرت تجمل ابهام با تاب آوری و اضطراب هم در ارتباط است . زندگی یعنی ندانستن، مجبور به تغییر کردن، استفاده از لحظه و بهترین استفاده از آن بدون اینکه بدانیم در آینده چه اتفاقی قرار است بیفتد. همه ما…

آموزش تاب آوری همگام با تغییرات

آموزش تاب آوری این بارو را تقویت مکند که تاب آوری هم مثل همه مهارت ها آموختنی است هرچه بیشتر تمرین تاب آوری کنید ورزیده تر میشوید تاب آوری در تغییرات و پذیرش و انطباق با شرایط جدید و هنجارهای نوین نقش مهمی دارد در سالهای اخیر هم درباره…