مرور رده

آموزشی

راز تاب آوری مردم اسکاندیناوی چیست ؟

راز تاب آوری مردم اسکاندیناوی را بصورت بسیارخلاصه با هم در این مطلب مرور خواهیم کرد دهه ها است که بررسی های جهانی دانمارک را به عنوان یکی از شاد ترین کشورهای جهان رده بندی کرده است. مطالعات اخیر نشان می‌دهد،حتی ضربه و سختی طولانی قرنطینه…

افسردگی وجودی چیست؟ تشخیص و درمان آن کدامست ؟

افسردگی وجودی چیست؟ «افسردگی وجودی» یک تشخیص رسمی محسوب نمی‌شود. البته این بدان معنا نیست که قطعا برای شما پیش نخواهد آمد. در واقع مقصود این است که «افسردگی وجودی» به‌عنوان یک بیماری یا شاخص در «راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM-5)…

دیسکلکولیا یا بیماری اعداد چیست ؟ 

بیماری اعداد یا دیسکلکولیا یک نوع ناتوانی است که منجر به دشواری یادگیری ریاضیات و درک مفاهیم آن می‌شود. بطور مثال اِشکال در درک اعداد، درک محاسبات ریاضی و درک مفاهیم ریاضیات. گاهی اوقات از این مشکل، به‌طور غیررسمی به عنوان «نارساخوانی…

وظیفه شناسی چیست؟

بر اساس تحقیقات روانشناختی، راهبردهایی برای افزایش وظیفه‌شناسی و ارتقا کیفیت زندگی ارایه شده است که میتواند شایان توجه باشد

فشار مالی و تربیت فرزندان

چگونه والدین می‌توانند همزمان با حفاظت از خود در برابر فشارهای مالی، از استرس کودکان درباره‌ی مسائل مالی نیز صیانت کنند؟فشار مالی، همانطور که بر والدین اثر می‌گذارد، می‌تواند برای کودکان نیز دشوار باشد