تاب آوری تغییرات غیر منتظره دشوارتر است

تاب آوری و تغییر برآوردی خردمندانه از آنچه که در مسیر تحولات پیش خواهد آمد را نیازمند است کاری که در کنار مربیان و کوچ تاب آوری خود انجام خواهیم داد

تغییر کلید واژه طلایی تاب آوری است تاب آوری توانایی مدیریت تغییرات است تغییر کلید واژه طلایی تاب آوری است چگونه با تغییر کنار بیاییم ؟

محمدرضا مقدسی مدیر و موسس خانه تاب آوری در ادامه این یادداشت آورده است : استراتژی هایی برای  مدیریت هیحانات و مقابله با احساسات بخش عمده ای از تاب آوری ما را میسازد اغلب اوقات مسیر زندگی پر فراز و فرود است و چه بسا بخش عمده ای از زیبایی زندگی پیش بینی ناپذیری آن باشد
به هنگامی که ما منتظر هیچ رویدادی نیستم ناگهان فصل طوفانی تغییرات و تحولاتی شگرف از راه میرسند و گاهی نیاز تلاش مجدانه ما و برنامه ریزی های دقیق ما برای ایجاد تغییرات مورد انتظار به به نتایج مطلوب نمیرید و یا اصلا منجر به تغییر خاصی نمیشود با وجود این پذیرفته ایم که تنها اصل ثابت دنیا تغییر است.

چه تغییرات ناخواسته از بد حادثه از راه رسیده باشند و چه به خواست و اراده خود در بخش هایی از زندگی تان تغییراتی ایجاد کرده باشید در هر دو صورت حفاظت و صیانت و مراقبت از سلامت روان اولویت اول است .

چه بسا که موفقیت در گسترده ترین معنا میتواند بمعنای سلامتی باشد مدیریت نوسانات و تغییرات و حفط تنظیمات و کارکردهای اصلی زیست روانی و اجتماعی را سازه ای روانشناختی بنام تاب آوری بعهده دارد

آنچه در اینجا با همدیگر مرور خواهیم کرد راهبردهایی برای مواجهه موفق با تغییرات است چه این تغییرات خود خواسته وچه ناخواسته باشند بهره برداری از حداکثر ظرفیت های موجود در زندگی نقطه آرمانی ماست .

تجربیات منفی و مثبت ناشی از تغییر، هم آیند هستند اغلب اوقات زندگی خوب و بد را توامان ارایه میکند.
از تو عمر و جوانی را خواهد گرفت تا موفقیت شغلی و تحصیلی و غیره بدهد آنها را بپذیرید از قرار چاره دیگری هم نیست.

اگر برای تغییر آماده بودید چه بهتر ! ممکن است آنها از این بابت خوشحال باشید بهرحال تغییرات منشا و باعث استرس خواهند بود .
اگر انتظار نداشتید شرایطتان تغییر کند ،ممکن است شوک ،ناباوری،اندوه و یا عصبانیت را تجربه کنید .

پذیرش و تصدیق تمامی احساسات و طیف کامل هیجانات جلوه ای از تجلی زندگی ماست این مهم میتواند در بهباشی، شادکامی و تاب آوری ما موثر باشد تغییر حتی اگر در کمترین مقدار ممکن هم مورد انتظار ما نبوده است، بازهم ممکن است بتوان چیز مثبتی درآن پیدا کرد

طبیعی است که احساسات متفاوتی در مورد تغییرات داشته باشید تردید و تعجب و یا تاسف یا خلق آرزوهای جدید میتواند از جمله هیجاناتی باشد که هنگام تغییر تجربه میشوند مدیریت و تنظیم این طیف رنگارنگ از هیجانات سالم و ناسالم ، مثبت و منفی به توانایی و تاب آوری نیازمند است .

پیشنهاد این است که بهمراه مشاور یا مربی خود فهرست یا پروفایلی تهیه کنید و مشخص کنید چه تغییراتی در چه بخشهای میتواند مطلوب یا نامطلوب باشد و آیا شما برای این تغییرات دلخواه چه کارهایی میتوانید انجام دهید و برای اجتناب از تغییرات نامطلوب وپیشگیری از وقوع آنها چه میتوان کرد

باید بدانیم برای تغییرات دلخواه به چه منابعی دسترسی یا د راختیار داریم و برای عبور از چه موانعی باید خود را مهیا کنیم
تاب آوری و تغییر همزاد و هم آیند هستند تغییر کلید واژه طلایی تاب آوری است مربیان و معلمان همیشه ما را به تغییر توصیه و تشویق کرده اند برآوردی خردمندانه از آنچه در مسیر تحولات پیش خواهد آمد کاری که در کنار مربیان و کوچ تاب آوری خود انجام خواهیم داد .

اما بهرحال غافلگیری و غیر منتظره بودن بخش عمده ای از تغییرات ماهیت سیال زندگی است و میتواند چالشی برای رویش و تقویت و تحریک توانایی ما باشد غیر قابل پیش بینی بودن زندگی وجه اجتناب ناپذیر آن است .
با دقت مسیر تحولات و چند و چون آن را فهرست خواهیم کرد ستونی را برای تغییرات مطلوب و ستون دیگری برای تغییرات خارج از انتظار و نامطلوب تدارک خواهیم کرد

که از غافلگیری خود جلوگیری کنیم این میتواند نقش فانوس دریایی را برایمان بازی کند
ستونی برای جنبه های تغییری را که انتظارش را نداشتید در نگارش و ویرایش ستونها منعطف باشید.

در کنار این دفترچه خاطراتی خواهیم داشت و از فراز و فرود راه ، نگرش و تجربیات و احساسات خود خواهیم نوشت نوشتن باعث فراموشی است اما در این مورد باعث میشود که خود را از دست ندهیم و گم نشویم نوشتن در گذر از این مرحله از زندگی بسیار سودمند خواهد بود
از خودتان برای خودتان یا هر فرد قابل اعتماد دیگری بنویسید و از تاثیر جادویی قلم برخوردار باشید .
یک دفتر فاخر و فخیم برای ثبت وقایع و خاطرات داشته باشید تا در هنگام تطبیق با تغییرات ،درباره احساسات و تجربیات خود بنویسید .
ثبت وقایع و نوشتن ممکن است برای همگان خوشایند نباشد اما میتواند در دوران گذرای زندگی مفید باشد چراکه میتوانید به نوشته های قبلی نگاه کنید ،ببینید که مسیر را چگونه پشت سرگذاشته اید

تغییر بر روی شما تاثیر می گذارد تغییر میتواند تحولی مثبت باشد
پیشرفت و دستاوردتان را بازبینی کنید، اینکه چگونه احساساتتان در طول زمان تغییر میکند. بازبینی و اندیشه کردن و نگاهی دوباره به روهای سخت و پی بردن به این نکته که آنها روزها رفته اند و شما قویتر از قبل پارجا و مانده اید و زندگی ادامه دارد
اما اگر پیشرفتی قابل توجه نداشته اید بدانید که برای منابع حمایتی بیشتر بایستی اقدام کنید منابع محدود اجازه نامحدود به ما نخواهند داد .
حمایت های عاطفی میتواندبسیار در توسعه فردی و تاب آوری کارساز باشد به دنبال حمایت عاطفی از افرادی باشید که به آنها اعتماد دارید

حتی اگر تغییرات مثبت و دلنشین هم باشند باز تمایل داریم که دوستان ، عزیزان و افراد مورد اعتما ما کنارمان باشند ، از کنار هم بودن و با یکدیگر بودن و همراهی عشق و قدرت زاده خواهد شد .
روزهای سخت به حضور دیگران نیازمندتریم از خود و دیگران مراقبت کنیم روزهای سخت به تنهایی بسر نمی آیند .
در ورشکستگی های ، عاطفی و صدمات و بیماریها ، در مصیبت و گرفتاری و بیماری کنار هم باشیم

هنگامی که تغییرات بزرگ زندگی از راه میرسند ، بهتراست مشاوری کارآمد را کنار خود داشته باشیم ما به حمایت افراد متخصص نیازمند هستیم که موفقیت های بزرگ هم میتواند در نوع خود خطرناک باشند خودشیفتگی و کمالگرایی هم آفت سلامت هستند .

کوچ ، مشاور و مربی متخصصی که با ما آشنایی داشته باشد و بخوبی بداند که برای بهتر شد به چه تغییراتی نیازمند هستیم کجا در ضعف و ناتوانی هستیم و برای عبور از موانع و تحولات مثبت به چه جیزهایی نیاز بیشتری پیدا خواهیم کرد به دنبال حمایت متخصص بهداشت و روان باشید که بتوانید به او اعتماد کنید و تجربه کمک به دیگرانی مانند شما را داشته باشد .

تاب آوری تغییرات غیر منتظره دشوارتر است.

ماهیت غیر منتظره بودن آنها باعث میشود که تاب آوری شما بیشتر به چالش کشیده شود
با این حال حتی تغییرات مثبت و مورد انتظار هم ممکن است گاهی اوقات سخت به نظر برسند قهرمانی المپیک هم سخت است ، خود آگاهی و خود شکوفایی هم سخت است ، پیروزی پر از تجربه های شکست است همانگونه که رویش پر از چالش اما بهرحال ممکن است.

 

 

تاب آوری

منبع : خانه تاب آوری ایران

نظرات بسته شده است.