دلبستگی امن و مثبت می‌تواند اضطراب را کاهش دهد

به قلم عفت حیدری عضو ارشد خانه تاب آوری ایران

دلبستگی امن و مثبت می‌تواند اضطراب را کاهش دهد

عفت حیدری مترجم و نویسنده در خانه تاب‌آوری برای فرتاک نیوز نوشت : دلبستگی امن و مثبت می‌تواند اضطراب را کاهش دهد وکاهش اضطراب بخودی خود ارتقائ سلامت  و افزایش تاب آوری است

دلبستگی مثبت و روابط سرشاراز مهربانی موجب افزایش تاب آوری است و توانایی است دلبستگی مثبت حمایت از تاب اوری است.

اضطراب و اعتیاد اثر یکدیگر تشدید می‌کنند، اضطراب اگرچه ممکن است نقش زمینه ای در اعتیاد داشته باشد اما مصرف مواد مخدر و عوارض آن میتواند اضطراب و پیامدهای ان را تشدید کند .

برای بررسی تاب آوری و آسیب شناسی تحولی نظریه دلبستگی جان بالبی چارچوب مناسبی را ایجاد کرده است دلبستگی مفهومی است که  به شناخت رفتار آدمی کمک میکند و هم چنین دارای بار مفهومی روان تحلیل گرایانه است .

نظریه‌های تحولی هر کدام بنوعی به رابطه اولیه کودک- مادر و تأثیر سازنده یا مخرب آن بر هیجانات، عواطف و رفتار و در مجموع شخصیت کودکی و بزرگسالی افراد تاکید داشته‌اند میتوان بعنوان مثال عنوان کرد که دلبستگی همانند دماسنج یا ترموستات کار میکند  عمل می‌کند دمای کنونی را اندازه‌گیری و آن را با یک سطح استاندارد مقایسه می‌کند. اگر درجه دما، پایین‌تر از سطح استاندارد بود. سیستم را روشن می‌کند، اگر دمای کنونی بالاتر از سطح استاندارد باشد، سیستم را خاموش می‌کند و دما را نزدیک به موقعیت مورد هدف (استاندارد) نگاه می‌دارددر این واقع ما را به این معنا رهنمون میکند که حد بهینه دلبستگی را به دور از افراط و تفریط در نظر داشته باشیم .

توسعه ادبیات تحقیق در زمینه تاب آوری و سبک های دلبستگی اگرچه در سالهای اخیر توسعه یافته است اما به نظر میرسد برای اعلام نظر قطعی بین سبک های دلبستگی و میزان تاب آوری  اگرچه کلیات و چارچوب آن مشخص شده است اما به بررسی و تاملات بیشتری نیاز داریم .

امروزه بخوبی روشن شده است که دلبستگی ناایمن به شکل مستقیم سبب آسیب شخصیت نمی‌شود اما الگوی دلبستگی نخستین، بافت خانواده و دیگر تجربیات اجتماعی سبب می‌شود شخص وارد چرخه‌ای شود، که نسبت به دیگران آسیب‌پذیری بیشتری داشته باشد. آن‌چنان که بالبی و مری اینسورت در سال (1969) نظریه دلبستگی را مطرح  کردند و معتقدند که همه‌ی کودکان بهنجار احساس دلبستگی پیدا می‌کنند و دلبستگی شدید شالوده‌ی رشد عاطفی و اجتماعی سالم در دوران بزرگسالی را پی‌ریزی می‌کندافرادی که دارای دلبستگی ایمن هستند دارای مشکلات شخصیتی کمتری هستند، از مکانیزم‌های دفاعی رشد یافته بیشتری استفاده کرده، و برای حل مسائل، مهارت‌های مقابله‌ای بیشتری نسبت به افراد نا ایمن به کار می‌گیرند

دلبستگی امن و مثبت می‌تواند اضطراب را کاهش دهد

مطالعه البرزی وهمکاران نشان داده است که بین سبک دلبستگی ایمن و هوش هیجانی و تاب آوری, رابطه مثبت وجود دارددر زمینه استفاده از مهارت‌های مقابله‌ای در معتادان با افراد سالم تفاوت معناداری وجود دارد، بیماران بیشتر از مقابله هیجان‌مدارانه و انطباقی و افراد سالم بیشتر از مقابله مسأله‌مدارانه استفاده می‌کنند.

بین صفات شخصیتی، سبک‌های مقابله‌ای و سلامت روانی نیز رابطه وجود دارد و البته مطالعات همسو نشان داده اند که ارتباط بین دلبستگی ناایمن اجتنابی و تاب آوری منفی و معنادار است.همچنین افرادی که از مواد پرهیز کرده‌اند راهکارهای مقابله‌ای بهتر و کاراتری داشته‌اند. طبق پژوهش‌های انجام شده آموزش مهارت‌های زندگی بر تغییر نگرش افراد نسبت به مواد مخدر مؤثر است.

بیماران دارای نگرش ناسالم از مهارت مقابله‌ای هیجانی بیشتری استفاده می‌کنند.نگرش ناسالم در گروه بیمار به طور معنی‌داری بالاتر از گروه سالم است دلبستگی ایمن, پیش بینی کننده مثبت و دلبستگی ناایمن دوسوگرا, پیش بینی کننده منفی معنادار هوش هیجانی هستند. هوش هیجانی نیز پیش بینی کننده مثبت و معنادار تاب آوری بود.( البرزی و همکاران ، 94).دلبستگی و متغیر های مربوط به آن با حتی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان و دانش اموزان دارای ارتباط معن یدار است (سعادت و همکاران ، 1394).افرادی که نگرش مثبت تری نسبت به مصرف مواد دارند، میزان مصرف سنگین تری از خود نشان می‌دهند همچنین افراد خوش بین و با عزت نفس بالا بیشتر بر مقابله فعال متکی هستند و بین نگرش مثبت نسبت به مواد با مصرف چند ماده در طولانی مدت رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد.

با بررسی پژوهش‌های انجام شده در زمینه تاب‌آوری میتوان دریافت که تاب‌آوری کم با سوء مصرف مواد مرتبط است و بیماران دارای تاب‌آوری کمتری نسبت به افراد سالم می‌باشند.

توضیح اینکه آدرس و نماد تاب آوری در اینترنت فارسی با نام خانه تاب آوری به آدرس resiliency.ir در سال ۹۴ در کرمانشاه توسط فرماندار وقت راه اندازی و  رونمایی شده است .

نظرات بسته شده است.