کارگاه تاب آوری به همت شبکه “کمک” برگزارشد

0
کارگاه تاب آوری به همت شبکه  "کمک" برگزارشد

کارگاه تاب آوری به همت شبکه کمک و درمحل جامعه معلولان ایران با تدریس محمدرضا مقدسی مدیر و موسس خانه تاب آوری ایران  برگزار شد

به گزارش قاصدک خبر این کارگاه آموزش تاب آوری به میزبانی جامعه معلولان ایران و به مناسب روز ۱۳ اکتبر روز جهانی کاهش اثرات بلایای طبیعی، دکتر محمدرضا مقدسی موسس و مدیر خانه تاب آوری پنجشنبه ۲۱ مهر در محل جامعه معلولین ایران یک دوره یک روزه برای آشنایی با مفاهیم بنیادی، ارکان و ابعاد تاب آوری بر گزار می نماید.
شرکت کنندگان این دوره کادر متخصص و و کنشگران عرصه سلامت روانی و اجتماعی از انجمن های فعال در حوزه اجتماعی می باشند.

برگزار کننده این کارگاه  آموزشی شبکه کمک می باشد که در زمینه بحران های طبیعی و اجتماعی فعالت می کند. این دوره همراه با ارائه راهکار های عملی و تجربیات کارساز در این زمینه می باشد.

در ادامه این گزارش دکتر محمدرضا مقدسی مدیر و موسس خانه تاب آوری به پایگاه خبر قاصدک خبر گفت :کارگاه آموزشی تاب آوری معموالا از مسیرهای تاب آوری جسمانی ، تاب آوری عاطفی ، تاب آوری رواننشاختی و  رویکرد اجتماعی تاب آوری یا تاب اوری اجتماعی عبور میکند در این میان بایستی به سلامت معنوی و گسترش و تقویت تاب آوری و مسیرهای آموزشی آن نیز توجه داشت سلامت معنوی بعنوان بعنوان یکی از ستونهای خیمه تاب آوری همیشه در کارگاههای تاب آوری مد نظر بوده است از دکتر محمدرضا مقدسی علاوه بر هزاران نفر ساعت آموزش تاب آوری دهها جلد کتاب و صدها عنوان یادداشت های تخصصی د رزمینه تاب آوری بجا مانده است .

از جمله کتابهایی که میتوان بعنوان درس گفتار در کارگاه های آموزش تاب آوری مورد استفاده قرار داد میتوان به کتاب  تاب آوری ، منابع و گفتمان ، کتاب تاب آوری کودکان اثر وندی ماوس ، کتاب تاب آوری در مدارس اشاره کرد .

الگوی حوزه های تاب آوری دانیل و واسل( 2002)،تاب آوری را در حوزه کودک،خانواده و اجتماع گسترده تری می­بیند و با انعکاس پژوهشهای پیشین، اهمیت این عوامل را نشان داده و سازه ی تاب آوری کودک را در بخش خای متفاوتی مورد بحث قرار میدهد

پایگاه امن،عزت نفس،خودشکوفایی
این الگو و موارد پیشین،اجزای این سازه را به الگویی برای سنجش تاب آوری به شش حوزه طبقه بندی می­کند که عبارتند از توانمندیهای اجتماعی،پایگاه های امن،آموزش، دوستیها، استعدادها،علائق و ارزشهای مثبت.
الگوی حوزه های تاب آوری گرچه به لحاظ نظری یکسری از عوامل را پوشش می­دهد که ممکن است تاب آوری را ارتقا دهند اما ممکن است در پوشش دادن به عوامل حمایتی تاب آوری مبهم و محدود و ناکافی باشند و در تقسیم بندیهای شش گانه قرارگیرند، اما بهتر است که این عوامل را ساختارمند و با وضوح بیشتری بیان کرد طوری که معلمان و کادر مدرسه بتوانند موثرتر باشند.
در هرصورت،پیشینه موجود و دیدگاه کل نگر این شش حوزه را مورد حمایت قرارمی­دهد که در حوزه های وسیعتری از ویژگیهای فردی،عوامل بین فردی، و اجتماع حمایتگر مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.