ایجاد تاب آوری در زنان روستایی به دلیل همه گیری کووید – ۱۹

0

ایجاد تاب آوری در زنان روستایی به دلیل همه گیری کووید – ۱9

متن کامل پیام آنتونیو گوترش به شرح زیراست:

زنان روستایی نقشی اساسی در کشاورزی، امنیت غذایی و تغذیه، تاب آوری اقلیمی، و مدیریت زمین و منابع طبیعی آن ایفا می کنند. اما بسیاری از زنان روستایی از تبعیض، نژادپرستی نظام مند و فقر ساختاری رنج می برند.

همه گیری کووید-۱۹ اکنون بیش از نیمی از زنان کشاورز جهان را به دلیل محدودیت درجابجایی، تعطیلی مغازه ها و بازارها، و اختلال در زنجیره های تأمین خود تحت تأثیر قرار داده است. زنان روستایی که با چالش هایی از جمله بیشتر شدن مسئولیت های بی مزد و کار خانگی و افزایش میزان خشونت های جنسیتی روبرو هستند، سنگین ترین بارهای این همه گیری بر آنان تحمیل می شود.

کانال های دیجیتال می توانند در مناطق روستایی یک خط نجات باشند، در مورد دسترسی به مراقبت های سلامت و همچنین به روزرسانی کشاورزی اطلاعاتی ارائه دهند. با این حال، شکاف دیجیتال جنسیتی بسیار زیاد است، به ویژه برای زنان روستایی که فقط یک چهارم کاربران راه حل های کشاورزی دیجیتال را تشکیل می دهند.

کمک به زنان روستایی در مدت همه گیری و بوسیله ایجاد تاب آوری در آنان برای آینده، به همبستگی و حمایت همه نیاز دارد.

با همدیگر، باید برای زنان روستایی سرمایه گذاری کنیم تا آنان به خدمات درمانی، حمایت اجتماعی و اطلاعات کشاورزی مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند. باید شکاف دیجیتالی را برطرف کنیم و خدمات اساسی را برای پاسخگویی در سایه همه گیری خشونت علیه زنان ارائه دهیم. و باید با قوانین وعملکرد های تبعیض آمیز مربوط به ملک و ارث مقابله کنیم که زنان روستایی را در معرض از دست دادن منابع درآمد خود قرار می دهد.

در روز بین المللی زنان روستایی، بگذارید تعهدمان نسبت به زنان روستایی را در تمامی اشکال متنوع ایشان تجدید کنیم، تلاش های خود را برای حمایت از آنان در طی همه گیری کووید-۱۹ افزایش دهیم و با آنان کار کنیم تا در برابر بحران های آینده تاب آوری پیدا کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.