سرطان پستان و فشار خون

یافته های مطالعات اخیر نشان داد: زنان میانسال مبتلا به فشار خون دیاستولیک بالا ۱.۷ برابر بیشتر در معرض ابتلا به سرطان پستان هستند، بنابراین آنها باید در کنترل معمول فشار خون خود دقت بیشتری داشته باشند.

فشار خون بالا و سرطان پستان دو بیماری مزمن شایع در سطح جهان هستند. علاوه بر این، طبق این مطالعه، حدود ۴۵.۴ درصد از بروز سرطان پستان مربوط به آسیا است و عوامل محیطی و ژنتیکی، باعث ایجاد هر دو بیماری می شوند.

شواهد اپیدمیولوژیک قبلی نشان می دهد که فشار خون بالا با خطر سرطان پستان مرتبط است. با این حال، طبق مطالعه انجام شده توسط پروفسور کانگ دای هی (Khang Dae-hee) از کالج پزشکی دانشگاه ملی سئول، مطالعات قبلی اجزای فشار خون، فشار خون دیاستولیک و سیستولیک را در جمعیت سالم نادیده می‌ گیرند.

این تیم پژوهشی رابطه بین فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و خطر سرطان پستان را در یک گروه آینده نگر بررسی کردند. محققان فشار خون سیستولیک و دیاستولیک ۷۳ هزار و۳۱ زن را ندازه ‌گیری کرده و ارتباط بین فشار خون سیستولیک و دیاستولیک با سرطان پستان، وضعیت پیش از یائسگی و پس از یائسگی را ارزیابی کردند.

در نتیجه، ۸۵۸ مورد سرطان پستان برای یک دوره پیگیری متوسط ​​۹ ساله ثبت شد. در مقایسه با گروه فشار خون دیاستولیک طبیعی، دسته فشار خون دیاستولیک طبیعی، به طور مثبت با خطر ابتلا به سرطان پستان در زنان مرتبط بود.

 

به طور خاص، خطر ابتلا به سرطان پستان برای همه زنان در گروه فشار خون دیاستولیک ۸۵ تا ۸۹ میلی‌متر جیوه در مقایسه با گروه پایین ‌ترین فشار خون دیاستولیک، ۴۰ درصد بیشتر بود. با این حال، این خطر در زنان یائسه در گروه دیاستولیک فشار خون ۸۵-۸۹میلی‌متر جیوه تا ۷۳ درصد افزایش یافت.

تیم تحقیقاتی این فرضیه را مطرح کردند که تولید هورمون ‌های استروژن در دوران پس از یائسگی، جریان خون را در بافت پستان تغییر داده و التهاب مزمن یا تکثیر سلولی را تحریک و ریزمحیطی را ایجاد می ‌کند که در آن تومورها می‌ توانند رشد کنند.

فشار خون سیستولیک اغلب به عنوان مهمترین عامل در نظر گرفته می شود. با این حال، این مطالعه نشان داد که مدیریت فشار خون دیاستولیک در زنان یائسه نیز بسیار مهم است.

شرح کامل این پژوهش و یافته های حاصل از آن اخیرا در مجله بین المللی Scientific Reports منتشر شده است.

نظرات بسته شده است.