تاب آور ی معلمان استثنایی

اضطراب مرگ و تاب آوری بیماران مبتلا به سرطان

نقش حمایت اجتماعی، تاب‌آوری و نشخوار فکری

شناسایی مولفه های بافتی در مدرسه تاب آور

تاب آوری دانش آموزان تیزهوش

تاب آوری بر اساس حمایت اجتماعی

تاب آوری همسران با تعارض زناشویی

تاب آوری و خودمهارگری کودکان طلاق

تاب آوری کودکان طلاق

تاب آوری و نمایش درمانی

تاب آوری مادران

تاب آوری زنان و یائسگی

تاب آوری خانواده و تجربیات زیسته

تاب آوری مادران کودکان کم شنوا

رابطه بین “حمایت اجتماعی” و “تاب‌آوری” در بین بیماران مبتلا به سرطان

تاثیر حمایت اجتماعی بر تاب آوری

تاب آوری و استرس مادران

تاب آوری دانشجویان و حمایت اجتماعی

تاب آوری و اضطراب ابتلاء به کووید- ۱۹

خردمندی و تاب آوری دختران فرار

تاب آوری فرهنگی

تاب آوری سالمندان

تاب آوری و خردمندی

تاب آوری و طلاق

بررسی تأثیر روایت‌های اسطوره‌ای بر تاب‌آوریِ شهرها

تاب آوری و سبک زندگی

تاب آوری و اضطراب فراگیر

تاب آوری و سوختگی

حس انسجام و تاب آوری