مقالات خانه تاب آوری ایران

 

خانه تاب آوری چیست ؟ خانه تاب آوری اولین وبسایت تاب آوری روانشناختی کشور  رسانه و آدرس تخصصی تاب آوری در اینترنت فارسی است که در زمینه تاب آوری روانشناختی فعالیت میکند

این پایگاه تخصصی مجموعه ای از مقالات و یادداشتهای تخصصی را در زمینه تاب آوری ترجمه و تولید میکند و یا جمع وآوری و دسته بندی کرده است

خانه تاب آوری ایران علاوه بر توسعه و ترویج تاب آوری و ترجمه بالغ بر ۳۰ عنوان کتاب در زمینه تاب آوری  مجموعه ای از مقالات و پژوهشهای انجام شده در کشور را دسته بندی و آرشیو کرده است

خانه تاب آوری علاوه بر توسعه و ترویج تاب آوری و ترجمه بالغ بر 30 عنوان کتاب در زمینه تاب آوری مجموعه ای از مقالات و پژوهشهای انجام شده در کشور را دسته بندی و آرشیو کرده است

اینک بخش دوم از مجموعه مقالات آرشیو شده در خانه تاب آوری ایران که نتیجه تلاش اساتید و پژوهشگران حوزه تاب آوری کشور میباشد برای استفاده علاقه مندان به تحقیق و مطالعه در زمینه تاب آوری ارایه میگردد .

 

 

 

با کلیک برروی متن عناوین  دریافت نمایید

این مجموعه بخش دوم مقالات آرشیو شده در خانه تاب آوری است .

 

تاب آوری و ارتقای سلامت کودکان

تاب آوری و روانشناسی تحول

رابطه تاب آوری با خود پنداشت دختر معلول با نقش واسطه ای خلاقیت 

تاب آوری و بیماری ام اس ( مولتیپل اسکلروزیس)

اثربخشی آموزش تاب آوری بر کاهش علایم اضطراب نوجوانان مبتلا به بیماری قلبی

رابطه دلبستگی به خدا و تاب آوری با معناداری در زندگی دانشجویان

رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با تاب آوری در کارکنان یگان ویژه ناجا

وضعیت تاب آوری و آسیبهای هیجانی در مادران دارای کودک مبتلا به سرطان

استرس و تاب آوری و خوش بینی

تاب آوری و راهبرد های نه گانه تنظیم شناختی

اثربخشی آموزش برنامه تاب آوری پن بر تنظیم شناختی هیجان افراد افسرده

خودکارآمدی در دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی بالا

رابطه دینداری و تاب آوری در دانش آموزان راهنمایی و دبیرستان شهر شیراز

مقایسه تاب ‫آوری، سلامت عمومی، پرخاشگری و عملکرد تحصیلی دانش ‫آموزان

تنش های شغلی ، سلامت روانی و تاب آوری تکنسین های بیهوشی

حمایت اجتماعی، تاب‌آوری و سلامت روانی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه‌های شهر ایلام

کنترل اجتماعی و حمایت اجتماعی با تاب‌آوری در برابر سوء مصرف مواد در پسران دارای پدرِ معتاد

رابطه سبک دلبستکی و نارسایی هیجانی بر تاب آوری

تاب‌آوری براساس خودکارامدی در دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار

تاب آوری و رضایت از زندگی

تاب آوری و کم شنوایی

اثر بخشی تاب آوری بر سلامت روانی افراد مبتلا به مواد مخدر

مقایسه تاب آوری و اختلالات روانی

رابطه الگوهای ارتباطی خانواده با تاب آوری

بررسی رابطه و نقش جنسیتی با میزان تاب آوری

رابطه جهت گیری مذهبی با تاب اوری و امیدواری

سلامت روان و هوش معنوی با تاب آوری

پیش بینی تاب آوری روانشناختی بر اساس میزان پایبندی مذهبی در زنان متأهل

رابطه تاب آوری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان کم شنوا

الگوهای ارتباطی خانواده ، تاب آوری ، میانجی گری هوش هیجانی

تاب آوری تحصیلی و رضایت از زندگی

فراهیجان و تاب آوری زنان نابارور

نقش راهبردهای نه گانه ی تنظیم شناختی هیجان در پیش بینی تاب آوری

رابطه معنویت، تاب آوری و راهبردهای مقابله ای با کیفیت زندگی دانشجویان

رابطه  ناظر خیالی و خود افسانه ای و تاب آوری

تاب آوری وتجارب خطرناک اجتماعی

ارزیابی ویژگیهای روانسنجی » تابآوری خانواده « مقیاس سیکسبی

ارتقای سلامت روان و کیفیت زندگی از طریق برنامه آموزش تاب آوری برای مادران کودکان دارای اختلال یادگیری

تأثیز یوگا بر تاب آوری و مولفه های روانشناختی

 اثر بخشی مداخلات مثبت نگر و روان درمانی آدلری بر تاب آوری

مقایسه تاب آوری و رفتارهای پرخطر بر اساس ساختار انگیزشی در نوجوانان

رابطه سلامت سازمانی با فرسودگی شغلی و تاب آوری

عملکرد خانواده، تمایزیافتگی خود و تابآوری با استرس

زنان مطلقه ، علایم افسردگی و تاب آوری و حمایت اجتماعی

رابطه تاب آوری و اختلالات روانی در جوانان مجرم زندان مرکزی شیراز

مقایسه سبک اسناد و تاب آوری در بین دانش آموزان آسیب دیده و

اثربخشی تاب ‌آوری بر کاهش تنش والدگری مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال اوتیسم

آگاهی افزایی از سندرم پیش از قاعدگی بر تاب آوری و کیفیت زندگی

اثربخشی آموزش تاب آوری بر استرس مادران دارای فرزندان مبتلا به سرطان

تاب آوری و سرسختی با سبک های مقابله هیجان مدار ( دیابت یزد)

اثربخشی آموزش بر تاب‌آوری، اضطراب، افسردگی و استرس بیماران مبتلا به ضایعه نخاعی

تاب آوری و آسم

تاب آوری و حمایت اجتماعی کودکان نابینا و ناشنوا

تاب آوری و طرحواره های ناسازگار

تاثیر یوگا بر تاب آوری

عوامل مؤثر بر تاب آوری در افراد مواجه شده با ضربه روانی

فرسودگی شغلی و تاب آوری در پرسنل فوریت های پزشکی

نظرات بسته شده است.