موسیقی باعث تسکین درد است ؟

 

موسیقی باعث تسکین درد است ؟ نتایج یک مطالعه جدید که روی استفاده از موسیقی برای تسکین درد حاد متمرکز بوده است، نشان می‌دهد افرادی که این تصور را دارند که بر موسیقی که می‌شنوند، کنترل دارند، نسبت به سایرین، تسکین درد بیشتری را تجربه می کنند.

طبق گزارش های علمی پیشین، گوش دادن به موسیقی را می توان برای تسکین درد، به ویژه برای دردهای مزمن، یعنی دردی که بیش از 12 هفته طول می کشد، استفاده کرد. با این حال، مکانیسم‌ های اساسی این مزایا، به‌ویژه برای درد حاد، یعنی دردی که کمتر از 12 هفته طول می‌کشد، نامشخص بوده اند. 

به نظر می رسد ویژگی های اصلی موسیقی، مانند ضرباهنگ یا انرژی، برای تسکین درد اهمیت کمتری دارند. در عوض، احساس توانایی در تصمیم گیری در مورد موسیقی ممکن است کلید تسکین درد باشد. 
پژوهشگرانی از دانشگاه کوئین مری لندن واقع در بریتانیا و همکارانشان از کالج دانشگاهی دوبلین ایرلند در این زمینه پژوهشی را انجام داده اند که به افزایش درک ما از این موضوع می انجامد.به گزارش سیناپرس، آن ها از 286 فرد بزرگسالی که درد حاد را تجربه می کردند، خواستند تا قبل و بعد از گوش دادن به یک آهنگ موسیقی، درد خود را ارزیابی کنند. 

موسیقی باعث تسکین درد است ؟ آهنگ مورد نظر، به طور ویژه در دو نسخه مختلف با پیچیدگی های متفاوت ساخته شده بود و شرکت‌کنندگان به‌طور تصادفی برای گوش دادن به نسخه های مختلف انتخاب شدند. در این فرایند، محققان برای برخی از افراد این تصور را به وجود آوردند که قادر هستند کیفیت آهنگ مد نظر خود را تغییر دهند. 
محققان دریافتند: شرکت‌کنندگانی که احساس می‌کردند بر موسیقی کنترل دارند، نسبت به شرکت‌کنندگانی که چنین تصوری در آن ها فعال نشده بود، تسکین بیشتری را تجربه کردند.
علاوه بر این، شرکت‌کنندگانی که در زندگی روزمره خود یه شکل فعال‌تری با موسیقی درگیر می‌شوند، از داشتن حس کنترل بر آهنگ مورد استفاده در این مطالعه، مزایای تسکین درد بیشتری را تجربه کردند.
این یافته ها نشان می دهند که انتخاب و تعامل با موسیقی برای بهینه سازی آن، پتانسیل تسکین درد را دارد. لذا تحقیقات آینده می‌توانند رابطه بین انتخاب موسیقی و درگیری بعدی و همچنین استراتژی‌هایی برای تقویت تعامل برای بهبود تسکین بیشتر درد را بررسی کنند.

به گفته محققان فوق، ما اکنون می‌دانیم که انتخاب موسیقی، بخش مهمی از مزایای سلامتی آن است و این احتمال وجود دارد که مردم وقتی خودشان موسیقی را انتخاب می‌کنند، با دقت بیشتری به آن گوش کرده و از مزایایش بهره ببرند.این یافته ها را مجله دسترسی آزاد PLOS ONE منتشر کرده است.
 بنا همین گزارش از میگنا رسانه سلامت روان کشور دَرد یک احساس ناراحت کننده ؛ غالباً ناشی از محرک‌های شدید یا آسیب رسان است.
انجمن بین المللی مطالعه درد، درد را چنین تعریف می کند: “یک تجربه حسی و عاطفی ناخوشایند مرتبط با آسیب دیدگی واقعی یا بالقوه بافتی ، یا شبیه آن.”

درد احساسی رایج است ؛ که به دنبال تجاربی مانند نیشگون پوست، سوختن انگشت، تماس نمک با زخم و ضربه خوردن به استخوان آرنج و دیگر حالت‌های  شبیه به اینها بروز می کند.
درد ما را به این انگیزه وا می‌دارد که از شرایط بالقوه مخرب دوری کنیم، از بخش آسیب‌دیده بدن تا هنگام بهبودی مراقبت کنیم و از تکرار شرایط یاد شده در آینده پیشگیری کنیم.
درد نتیجه تحریکی از Nociceptor (سلول های گیرنده حس درد) در سیستم عصبی محیطی (غیر مرکزی ،جانبی) یا آسیب یا خرابی سیستم عصبی مرکزی است .
 

نظرات بسته شده است.