کتاب «تاب آوری به منزله چارچوبی برای کوچینگ»

 

کتاب «تاب آوری به منزله چارچوبی برای کوچینگ» به تمامی مشاوران ، روانشناسان و سایر حرف یاورانه توصیه شده است .

به گزارش قاصدک خبر؛ در این کتاب مایکل نینان فهمی عمیق از تاب آوری را ارائه می کند و به ما نشان می دهد مشاوران چگونه می توانند به مراجعان کمک کنند که تاب آوری خود را تکامل بخشند.

نینان، با تمرکز بر باورها، هیجان ها و رفتارهایی که موجب تقویت یا تضعیف تاب آوری می شود، راهنمای عملی بسیار خوبی برای مشاوران فراهم کرده است.

مایکل نینان دانشیار مرکز مربیگری و مرکز مدیریت استرس در بلکیت لندن است. او نویسنده کتاب “توسعه انعطاف پذیری: رویکرد شناختی-رفتاری” و “مربیگری رفتاری شناختی: ویژگی های متمایز” می باشد.

نویسنده در این کتاب، با نثری روان و قابل فهم، نمونه مشاوره با یک مراجع را که در پنج جلسه صورت گرفته را با جزئیات و توضیحاتی بسیار مفید ارائه کرده است. همچنین در متن کتاب می توانید بررسی های موردی و مثال هایی را بیابید که تاب آوری را در عمل نشان می دهند. کتاب با جمع بندی درباره ویژگی های مهم یک ذهن تاب آور به پایان می رسد.

کتاب «تاب آوری به منزله چارچوبی برای کوچینگ» توسط مایکل نینان در زمینه تاب آوری و کوچینگ شناختی رفتاری نوشته شده است، منبعی ضروری برای کسانی است که مایل به آموزش در این رشته هستند. این کتاب برای مربیان، روان شناسان، روان درمانگران و روان شناسان سلامت و مشاوران علاقمند به مربیگری، متخصصان منابع انسانی و کارآموزان، جذاب خواهد بود.

در این کتاب مایکل نینان فهمی عمیق از تاب آوری را ارائه می کند و به ما نشان می دهد مشاوران چگونه می توانند به مراجعان کمک کنند که تاب آوری خود را تکامل بخشند. 

نینان، با تمرکز بر باورها، هیجان ها و رفتارهایی که موجب تقویت یا تضعیف تاب آوری می شود، راهنمای عملی بسیار خوبی برای مشاوران فراهم کرده است. نویسنده در این کتاب، با نثری روان و قابل فهم، نمونه مشاوره با یک مراجع را که در پنج جلسه صورت گرفته را با جزئیات و توضیحاتی بسیار مفید ارائه کرده است. همچنین در متن کتاب می توانید بررسی های موردی و مثال هایی را بیابید که تاب آوری را در عمل نشان می دهند. کتاب با جمع بندی درباره ویژگی های مهم یک ذهن تاب آور به پایان می رسد.

کتاب «تاب آوری به منزله چارچوبی برای کوچینگ» توسط مایکل نینان در زمینه تاب آوری و کوچینگ شناختی رفتاری نوشته شده است، منبعی ضروری برای کسانی است که مایل به آموزش در این رشته هستند. این کتاب بریا مربیان، روانشناسان، روان درمانگران و روانشناسان سلامت و مشاوران علاقمند به مربیگری، متخصصان منابع انسانی و کارآموزان، جذاب خواهد بود.

در این کتاب مایکل نینان فهمی عمیق از تاب آوری را ارائه می کند و به ما نشان می دهد مشاوران چگونه می توانند به مراجعان کمک کنند که تاب آوری خود را تکامل بخشند.

فهرست مطالب:

فصل 1: اندیشه هایی درباره ی تاب آوری

فصل 2: ویژگی های مرتبط با تاب آوری

فصل 3: تصمیم بگیرید تاب آور تر شوید

فصل 4: باورهای غیرتاب آورانه

فصل 5: نمونه ای از مشاوره ی متمرکز بر تاب آوری

فصل 6: جمع بندی

نظرات بسته شده است.