پرورش تاب آوری

به گزارش قاصدک خبر؛ کتاب «پرورش تاب آوری» راهکارهای گسترش و پرورش ارزش های انسانی را در خانواده و آموزش آنها به فرزندان را به ما می آموزد. دکتر کریستوفر ویلارد در این کتاب با بهره گیری از دانش و خرد مشرق زمین و ایجاد پلی بین فلسفه شرق و غرب، مطالبی مهم را مطرح و نکاتی عملی را در اختیار خوانندگان می گذارد این کتاب پرورش تاب آوری در ده فصل و 200 صفحه ارایه گردیده است 
بخشش، مهربانی، روراستی و درستکاری، بردباری و پشتکار از جمله مباحث برجسته این کتاب است که با ارائه مستندات و پژوهش های عصب شناسی و روانشناسی اجتماعی بخوبی مورد بررسی قرار گرفته است و نکات عملی و کاربردی برای استفاده خوانندگان تدارک میبیند.
نویسنده کتاب دکتر کریستوفر ویلارد اظهار کرده است خواندن کتاب «پرورش تاب آوری» فارغ از اینکه در کدام طبقه اجتماعی هستیم، ما را به انسانی بهتر تبدیل می کند. ویلارد در کتاب شگفت انگیز «پرورش تاب آوری» رویکردی واقع گرا و کاربردی به ما می دهد برای اینکه مهربانی و خرد را پرورش دهیم، بردبار و بخشنده باشیم؛ برای برخورداری از خانواده ای شاد و سالم تلاشی اثر بخش داشته باشیم و همچنین بزرگسالی مهربان و سالمندی خردمند باشیم از دکتر کریستوفر ویلارد کتاب ” توجه آگاهی برای اضطراب نوجوانان ترجمه و منتشر شده است.

منبع:قدیری نیوز

نظرات بسته شده است.