پذیرش و اقدام / باشگاه تاب آوری

پذیرش و اقدام گام های نخستین تاب آوری است .محمدرضا مقدسی در باشگاه تاب آوری نوشت : هنگامي كه از مديريت وكنترل هيجانات از جمله خويشتنداري ، احساسات و فرايندهاي فكري صحبت ميكنيم در واقع از هوش هيجاني صحبت به ميان آمده است.
توانایی شما برای تشخیص و مدیریت خویشتن در فراز و فرود زندگی و کنار آمدن با طیفی کامل از هیجانات تلخ و شیرین بمانند اضطراب و واکنش پذیری، در واقع نحوه برخورد شخصی شما با مسائل است همه اینها درحالی ست که از تاثیر حضور خویشتن بر دیگران نیز آگاهی داریم

انعطاف پذیری الگوهای فکری و هیجانات و همچنين چارچوب بندی مجدد آنها فرصت بیمانندی است براي رشد که شایسته توجه است.
تاب آوری از تبار پذیرش و اقدام است تاب آوری از تبار توانایی ، کنارآمدن و ایجاد تغییر است که از اقدام برای یافتن راه حل پشتیبانی میکند. تاب آوری از تبار خردورزی است . پرهیز از پیشداوری و نگرشی عاری از تعصب و دور بودن بویژه از عینک بدبینی و یا خوشبینی و خود فریبی موجب آن خواهد بود که توان فکری و شناختی در حداکثر ظرفيت خود در خدمت زیست خردمندانه و حیات معقول باشد.

محدودیت ، باور محدویت است
تاب آوری از تبار تفکر و توانایی است ، تاب آوری از تبار تامل، مشورت و حمایت است ،كساني که دچار خطاهای شناختی کمتري مي شوند و بر دریای متلاطم هیجانات تعادل و مديریت بهتری را تجربه میکنند از سوگیری ها و تکانشهای خود آگاه هستند و می توانند تامل کنند اگر چه تاب آوری مدعی غیر ممکن ها نیست .
باور به محدودیت، در زیست فرهنگی و اجتماعی زنان تاثیر منفی بیشتری داشته است.
چنین محدودیتهایی میتواند در گستره زندگی حوزه ارتباطات و حمایت گیری زنان بصورت جدی موجب تحقیر ، تحمیق و تقلیل باشد تاب آوری برای زنان بر توسعه ارتباطات مثبت و حمایتگر تاكيد دارد
کما اینکه مطالعات نشان داده است وجود اشخاص موثر و حامی در کفایت و توانش اجتماعی ، توفیقات تحصیلی و هیجانی دختران و زنان موثرتر است .

_ به طور مثال با افراد مثبت اندیش و پر از رشد و تعالی که به شما انرژی می‌دهند ارتباط برقرار کنید .
_  روابط کاری حمایتی را شناسایی و پرورش دهید روابطي که برای شما پشتیبانی ، راهنمایی ، حمایت و فرصت فراهم کند .
_ در برهه ای نیکوست که از  ناحیه امن خود خارج شوید و فعالانه به دنبال ارتباطات متنوع و كارامدي باشید.
نیاز به خلوت و تنهایی درتاب اوري فردي موضوع بسيار مهمي است كه بايد جدي گرفته شود .
علی رغم توسعه ارتباطات اجتماعی از خلوت و تنهایی و تعمق و تامل در دنیای خویشتن غافل نباشیم  صرف  زماني با کیفیت، چه در دعا و مناجات و مراقبه چه در ارزیابی فعالیت های روزانه توصیه شده است
_ باید شیوه هایی اتخاذ کنید که به شما امکان می‌دهد ارتباط خود را با خود عمیق تر کنید ( نیازهای ابتدایی و ضروریات خود را شناخته و در اولویت قراردهید )

 تچان یا فلو Flow
 فلو یا غرقگی پدیده احساس رضایت عمیق ناشی از درگیر شدن کامل در فعالیتی است که هم چالش برانگیز است و هم رضایت بخش غرقگی جریاني هدفمند است كه شامل تمرکز شدید روی یک کار است و از حس پیشرفت پشتیبانی می كند.
انرژی خود را در طول روز با انبوه جریان های آرام کننده ذهن بیامیزید این همان چیزی است که تاب آوری شما را افزایش می‌دهد .
_ غرقگی انرژی را بازسازی می کند
_ درگیر شدن در کارهای پیش پا افتاده یا فوری در صورتی که دارای هدف یا پیشرفت نباشد می تواند خسته کننده باشد ، اما اگر این وظایف آگاهانه و دارای هدف باشند ،   حتی میتواند فرصتی برای بهبودی پس از شکست را فراهم کنند .
در واقع ترفند این است که به خودتان فضایی بدهید تا در جریان امور  متمرکز  شوید و حواستان به این تجربه باشد، اما همچنین به خودتان استراحت های مغزی بدهید که برای بازیابی، بسیار به آن  نیازمندید.
این به نوعی مانند تمرینات ورزشی و قهرمانی است تمریناتی شدید و طاقت فرسا و فرصت هایی کوتاه برای استراحت و بازسازی ذخایر انرژی ، در این چرخه استراحت دلنشین و تمرینات طاقت فرسا دلچسب هستند واینگونه  توانایی تاب آوری ما در مسیر قهرمانی، رشد خواهد کرد .

یادگیری چند نکته اینجا ضروری است :
_ بیاموزید که چگونه باورهای محدود کننده را شناسایی کرده و از بین ببرید.
_ ابزار ها و استراتژی هایی را کاوش کنید تا به شما کمک کند تاب آوری  خود را توسعه دهید و عمق ببخشید .
_ طرح تاب آوری شخصی خود را طراحی کنید
هرچند طی این طریق نیاز به منتور و کوچ متخصص تاب آوری دارد.

نظرات بسته شده است.