تاب آوری عاطفی چیست؟

1

تاب اوری عاطفی چیست و چرا  اهمیت دارد؟تاب آوری عاطفی توانایی استمرار و پایداری در انتخاب احساسات است به گونه ای که افکار و اعمال شما را برای دست یابی به عملکردی مناسب و نتایج مطلوب در سطوح شخصی ، خانوادگی و سازمانی تقویت کند.

 

احساسات، بر آنچه ما انجام می دهیم و نحوه انجام آن تأثیر می گذارد برای موفقیت، بهره وری کار، سلامت، اثربخشی شخصی وعملکرد تیمی مهم است.

در نحوه تفکر و رفتار ما نقش ایفا می کند. احساسات پیوسته و خودکار هستند؛ چه از آنها آگاه باشیم چه نباشیم ، نمی توانیم مانع آمدن آنها شویم. مهارتهای فنی دیگر کافی نیست ، مهارتهای انسانی تفاوت را ایجاد می کند.مردم با احساسات دست و پنجه نرم می کنند. شغل و جاه طلبی شما هرچه باشد.

یادگیری تاب آوری عاطفی می تواند به شما کمک کند:

• در مورد خود بیشتر بیاموزید (خودآگاهی).
• بدانید که برای دستیابی به عملکرد بالا چگونه باید متفاوت عمل کنید و خود را برای موفقیت آماده کنید.
• در زندگی روزمره احساسات را دقیق تر در نظر بگیرید. بیاموزید که در محل کار موثرتر باشید.
• بتوانید شرایط را بهتر مدیریت کنید.
• به راحتی از موانع عبور کنید.
• احساسات، اعمال و افکار خود را بهتر کنترل کنید.
• عملکرد را در سطح بالا حفظ کنید.
• روابط خود را بهبود ببخشید.در این میانه اما سه نگرانی اصلی و فراگیر وجوددارد که عبارتند از:
۱٫ چگونه می توانم مشکلات روزمره مردم را حل کنم؟
۲٫ چگونه می توانم روی کارفرمایان و ذینفعان خود تأثیربگذارم؟
۳٫ چگونه به خواسته خود برسم؟نقش عواطف:
ارزیابی داخلی از آنچه برای ما اتفاق می افتد. اگر بتوانیم اطلاعات ارائه شده توسط عواطف را درک کنیم ، تصمیمات را بهبود می بخشد. ما را ترغیب می کند تا به مهمترین مسائل زندگی خود بپردازیم.تاب آوری به این معناست که می توانید از شرایط تحت فشار جان سالم به در ببرید و پس از شکست دوباره و چه بسا بهتر از قبل اوضاع را سرو سامان دهید.تعداد کمی از مردم اهمیت انعطاف پذیری را برای موفقیت در محیط کار را دست کم میگیرند پیچیدگی مسئله این است که در جایی که افراد با هم کار می کنند ، احساس وجود دارد.

تمرین هوش هیجانی برشناخت احساسات درخود ودیگران متمرکزاست و استفاده ازاین آگاهی برای ارتباط خوب با دیگران ، استرس وتصمیم گیری درست را مدیریت می کند.

اما در جایی که احساس وجود دارد، این اعتقاد هم وجود دارد که برای موفقیت خود و موفقیت سازمان یا کسب و کار توجه مداوم به احساسات هم مورد نیاز است.

برای تمرین واستمراراین این توجه ، تمرکز بر تاب آوری عاطفی کاملا ضروری است که فراتر از تاب آوری و هوش هیجانی است ، همانطور که ما آنها را تا کنون درک کرده ایم.

تاب آوری عاطفی شامل طیف وسیعی از شایستگی ها، مهارت ها و توانایی ها است که ما را قادرمی سازد در محیط کار امروز موثر باشیم.

بنابراین می توان تاب آوری عاطفی را به عنوان ذیل تعریف کرد:
تاب آوری عاطفی توانایی استمرار و پایداری در انتخاب احساسات است به گونه ای که افکار و اعمال شما را برای دست یابی به عملکردی مناسب و نتایج مطلوب در سطوح شخصی ، خانوادگی و سازمانی تقویت کند.میتوانیم موفقیت خود را از طریق زنده نگه داشتن این توانایی ها حفظ کنیم، به طوری که نه تنها در نقش فعلی بلکه در تمام نقشهایی که بر عهده داریم بهترین عملکرد را داشته باشیم.تاب آوری عاطفی شامل سطوح شخصی ، گروهی و سازمانی است زیرا بر احساس شخص شما در مورد کار ، نحوه انجام کار تیم شما و در نهایت نحوه عملکرد سازمان شما به عنوان یک کل تأثیر می گذارد.تأکید براین است که چگونه برای برآوردن نیازهای خود، نیازهای دیگران و در تناسب با موقعیت های متفاوت انتخاب واقدام کنید ، که بهترین عملکرد و شیوه اجرایی تان باشد.

تاب آوری عاطفی نیاز به تمرکز دارد. این یک مهارت نیست که امروز یاد گرفته شود و فردا فراموش شود.

فرایند یادگیری شامل زمان و اندیشه یادگیرنده هم هست وهرچه بیشتر این کاررا انجام شود، نتایج بهتری خواهد داشت یا بعبارت دیگر این یک ویژگی است که با تمرین و تکرار توسعه خواهد یافت کسانی که پیش از این روی این مهارت ها ، توانایی ها و طرز تفکر سرمایه گذاری کرده اند از توسعه و تکامل بیشتری برخورداربوده اند .

برگرفته از کتاب تاب آوری عاطفی اثر گیتوباروانی

با ترجمه مهسا عبدالهی

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.