دیدار نوروزی روانشناسان و مشاوران خانه اندیشمندان علوم انسانی 1401

منبع:میگنا

مسئولیت های اجرایی دکتر حمید پورشریفی

  • دکتر حمید پورشریفی به عنوان «عضو گروه روانشناسی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی»،توسط رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی انتصاب شدند.
  • انتصاب به عنوان «عضو شورای سیاستگذاری مرکز مشاوره و سلامت دانشجویی دانشگاه فنی حرفه‌ای».
  • انتصاب به عنوان «محقق هیات علمی نیمه وقت» مرکز تحقیقات سوءمصرف و وابستگی به مواد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی»
  • عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سوءمصرف و وابستگی به مواد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
  • انتخاب دکتر حمید پورشریفی به عنوان رئیس کمیسیون تخصصی روان‌شناسی سلامت سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره توسط اعضای کمیسیون.
  • انتصاب به عنوان رئیس کمیسیون تخصصی ازدواج و خانواده ستاد ملی ساماندهی امور جوانان.
  • مدیریت برگزاری انتخابات دومین دوره شوراهای استانی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، در نقش رئیس ستاد.
  • انتخاب (توسط شورای مرکزی) و انتصاب (توسط رئیس سازمان) به عنوان معاون پارلمانی، حقوقی و استان­های سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران.
  • تمدید انتصاب به سمت عضو شورای راهبردی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری.
  • عضو کارگروه تخصصی سلامت روان کمیته کشوری سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد.
  • موسس و مدیرمسئول مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره زندگی.
  • انتخاب حمید پورشریفی به عنوان عضو شورای مرکزی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره ج ا ا در سومین دوره.، با رای مستقیم روانشناسان و مشاوران از سراسر کشور.
  • انتخاب و انتصاب به عنوان عضو شورای آموزشی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره ج ا ا.
  • انتصاب به عنوان عضو کمیسیون روان‌شناسی سلامت سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره ج ا ا.
  • انتخاب به عنوان نایب رئیس کمیسیون روان‌شناسی سلامت توسط اعضای کمیسیون.
  •  دکتر حمید پورشریفی به عنوان عضو کمیسیون روان‌شناسی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره ج ا ا.
  • انتصاب به عنوان قائم مقام معاونت هماهنگی امور استان های سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره ج ا ا.
  • عضویت در شورای پژوهشی گروه سلامت و تربیت بدنی (پژوهشکده تعلیم و تربیت).
  • عضویت در گروه مطالعات هویت و پیشرفت اسلامی  ایرانی پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی.
  • انتصاب به عنوان عضو کمیته تخصصی تدوین متون دوره­های آموزشی تربیت کادر متخصص پیشگیری اولیه، ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور.
  • نقش تعیین کننده در گسترش مناطق سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره به شوراهای استانی.
  • عضو شورای منطقه پنج (شمال­غرب کشور) سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره ج ا ا.
  • شركت در انتخابات دومین دوره شورای مركزی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره ج ا ا، حمایت شدن توسط چهار انجمن علمی كشور و كسب ۲۹۹ رای.
  • مسئول دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – بر اساس حکم معاون دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

نظرات بسته شده است.