تاب آوری و درمان مبتنی بر طبیعت

طبیعت درمانی انجام فعالیت های خارج از منزل و در طبیعت است تعریف واحدی از اکوتراپی وجود ندارد، اما اغلب برای توصیف فعالیتهایی منظم و ساختاریافته استفاده می شود که توسط بالینگران یا درمانگران هدایت می شود از این روند بعنوان اکوتراپی، جنگل درمانی،شناخته می شود

در بخش پیشین توسعه توانایی و تاب آوری مبتی بر پرورش گیاه به موارد سه گانه ای اشاره شد اکنون محمدرضا مقدسی مدیر و موسس خانه تاب آوری در این یادداشت برگرفته از کتاب روش‌های نوین تاب‌آوری و بهزیستی جوانان ازپیامدهای دیگری برای میگنا نوشته است

چهارمین پیامد به رسمیت شناختن تنوع و گوناگونی در طبیعت استجوانانی که مورد زورگویی و اجحاف و ستم قرار گرفته و یا احساس می کردند که با بقیه متفاوت هستند , درک می کنند که چقدر تفاوت واقعا مهم است.
در دنیای گیاهان تنوع بسیاری در انواع گیاهان وجود دارد. برخی از گیاهان تند تر و بلندتر از دیگران رشد می کنند و برخی رشد کند تری دارند , اما همه آنها ارزشمند بوده  و در باغ هدفمندند. علاوه بر این گیاهان کسی را که از آنها مراقبت می کند ؛ مورد قضاوت قرار نمی دهند.
ارزش باغبان به کیفیت مراقبتی است که به عمل می آورد. مفهوم تنوع و گوناگونی می تدر باغبانی میتواند به احساس انس و هدفمندی جوانان بیانجامد. بنابراین باغبان درمانی مداخله شگفت انگیزی برای جوانانی است که به دلیل نژاد یا قومیت و جنسیت و هویت جنسی و تمایلات جنسی و تفاوتهای یادگیری ؛ سلامتی و یا تفاوتهایی که  در توانمندی دارند یا موقعیت اجتماعی اقتصادی خود منزوی شده اند و باغبانی به آنها کمک می کند تا درک کنند که آنها مورد نیاز و حمایت بوده و بنابراین به زیستی و تاب آوری آنها افزایش می یابد.

پنجمین پیامد قدردانی از زیبایی در محیط است ( سارور ؛ 1985 )همانطوریکه ما در بررسی خود در فصل تجربه درمانی دیدیم , بو دن در طبیعت روح را جلا داده و به افراد کمک می کند که با خود حقیقی خود در تماس باشند. جوانانی که بحران هویت را تجربه کرده اند یا مشکلی دارند. اغلب در طبیعت بهتر درک می کنند که چه کسی هستند.
 همچنین به جوانان کمک می کند درک کنند که در برگهای تازه رسته گیاهان زیبایی است و دیدن حرکات آهسته کفشدوزک روی برگ گیاهان یا رقص پروانه ها یا رسیدن گوجه فرنگی یا باز شدن گلها  یا رنگ زیبای کدو تنبل همه روح افزاست. این فرصتی است تا جوانان در مورد زیبایی وجود خود نیز حرف بزنند و این زیبایی را با دیگران سهیم شوند.
بنابراین جوانانی که مشکل عزت نفس دارند , یا بر سر دوراهی هستند؛ می توانند از باغبان درمانی بهره زیادی ببرند.

ششمین پیامد باغبان درمانی و کشاورزی درمانی آن است که رشد مفهوم توسعه است ( سارور, 1985) لازم است به گیاهان رسیدگی شود. اگر بطور مرتب به گیاهان رسیدگی شود زندگی خود را شروع می کنند ؛ رشد می کنند و میوه و ثمر می دهند و بعد از برداشت , نهایتا می میرند. . در این وقایع سلسله مراتبی دیده می شود و لازم است در هر مرحله از رشد به گیاهان رسیدگی شود. این روال رشد نوعی استعاره آموزنده برای کسانی است که مرگ محبوبی را تجربه کرده اند یا برای کسانی که در نوجوانی باردار شده اند.

گرچه فعالیتهای مراقبتی به نوعی در هر مرحله از رشد متفاوت است , هر گیاه بایستی در هر مرحله مورد مراقبت قرار بگیرد تا بتواند در مرحله بعدی رشد مناسبی داشته باشد
این درسی دراماتیک و نمایشی برای جوانان است  که وقتی وارد رابطه می شوند به نوعی این چرخه تکرار می شود.لازم است به روابط رسیدگی شودو اگر قرار است رشدی رخ بدهد و ثمره ایی بدهد باییستی به آن رسیدگی شود. این استعاره را می توان در تمام روابط صمیمانه و رابطه با والدین و یا والدین با فرزندان به کار گرفت.

هفتمین پیامد یادگیری ارزش همکاری است ( سارور, 1985) وقتی چند نفر با هم کار می کنند ؛ بهتر باغبانی می کنند و کمتر حجم کارها روی یک نفر می ریزد. این تجربه خوبی برای جوانانی است که زورگویی و در حاشیه بودن  یا احساس بیگانگی را تجربه کرده اند. برای تضمین موفقیت و برداشت محصول حضور همه لازم است . هر کهمه نقشی را به عهده دارند .

گرچه هر یک مسئولیت خاصی را روی زمین و باغ دارند, اما اغلب کار بهتری ارائه می دهند اگر به عنوان یک تیم با هم کار کنند.
آنها یاد می گیرنداگر تیمی کار کنند لازم نیست بشدت و با سخت کوشی کار کنند چرا که وظایف تقسیم می شود.
این درس را می توان از باغبانی درمانی گرفت که در دنیای کار لازم است هوشمندانه تر کار کرد نه سخت کوش تر
هشتمین و آخرین پیامد باغبانی درمانی  رسیدگی به روابط مثبت است ( سارو, 1985 میلادی ؛ صفحه 395 )
با سهیم شدن در یک هدف مشترک ؛ بین مربیان و جوانان و درمانگران دوستی و پیوندی برقرار می شود. بسیاری از جوانان وقتی مشغول کارهای دستی هستند ؛ بهترین فکرها به ذهن شان خطور می کند . آنها همزمان فرصت آنرا دارند که در لحظه باشند و حضور در لحظه حال را به سایر بخش های زندگی خود تسری دهند.

بستان کاری و باغبان درمانی به آنها کمک می کند تا به هم اعتماد و ایمان پیدا کرده ؛ با هم دوست شد و از رفاقت هایی که در تجارب مشترک می یابند ؛ لذت ببرند. خلاصه با استفاده از باغبان درمانی به عنوان یک مداخله و شیوه درمانی می تواند به عملکرد اجتماعی ؛ اقتصادی ؛ شناختی و جسمانی و روانی بهتر و افزایش سلامتی و بهزیستی عمومی منجر شود.

طبیعت درمانی طیف وسیعی از تکنیک ها را برای نیکزیستی، ارتقاء توانایی و تاب آوری بکار میگیرد گلگشت و صرف وقت در طبیعت علاوه بر کاهش تنش و استرس فواید فیزیولوژیک فراوانی دارد

نظرات بسته شده است.