نوروز به عیان و نهان نماد تاب‌آوری است

0

نوروز به عیان و نهان نماد تاب‌آوری است ایران وطن نوروز است و نوروز نماد تاب آوری است .

کشورعزیزمان ایران فخر حوزه تمدنی این عید جهانگیراست ایران شناسنامه نوروز وهنگامه رویش و چالش است.

نوروز صرف نظر از جنبه های طبیعی ، فرهنگی ، عرفانی ، کیهانی و اجتماعی بی مانند ،  جشنی جهان شمول ، خرد سالاری نوروز است که موجب جهانگیری آن است که نوروز فرصت دوباره پویایی و رویش است نوروز به عیان و نهان نماد تاب آوری است ودرحوزه تمدنی نوروز و گستره جغرافیای این عید بزرگ جهانی ، فرزانه و ادیب و هنرمندی نیست که در ستایش آن سخن نگفته باشد نوروزجشن جهانی هم بنیادی است ،عید تحمل پذیری و رویش برهمگان شاد باش و فرخنده باد که نوروز اعتقاد و اعتماد به چالش و رویش است  که نوروز فرصت فرزندان فرزانگی است که  نوروز فرصت رویش و پویش است .

خانه تاب آوری این فرصت بی همتا را خجسته میداند وفرارسیدن بهار را به جامعه مددکاران اجتماعی ، مشاوران و روانشناسان وتمامی کنشگران عرصه ی سلامت اجتماعی به ویژه اعضای سازمانهای مردم نهاد در سراسر کشور عزیزمان تبریک میگوید.

محمدرضامقدسی( مدیر و موسس خانه تاب آوری ایران )

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.