خانه تاب آوری کارگاه انسان دشواری وظیفه برگزار کرد

با تدریس دکتر محمدرضا مقدسی مدیر و موسس خانه تاب آوری

0

خانه تاب آوری کارگاه انسان دشواری وظیفه برگزار کرد خانه تاب آوری کارگاه تاب آوری انسان دشواری وظیفه با تاکید بر مساله فحش و ناسزا در محل موسسه دادگر برگزار کرد. این نشست تخصصی بنا بر اعللام قبلی به مساله ناسزا و دشنام و مطالعات انجام شده در این حوزه متمرکز بود سوال اصلی این است آیا آموزش تاب آوری میتواند از خشونت های کلامی بکاهد مطالعات و یافته در این خصوص چگونه ما را هدایت میکنند ؟
نگاهی اجمالی به مفاهیم اصلی عصب و عصبانیت مطالبی بود که در ابتدای این جلسه بعنوان مقدمه ورود به بجث مورد اشاره قرار گرفتند.
نشانه های عصبی افراد و راهکارهای توسعه تاب آوری در هنگامی که تنش و پرخاش اوج میگیرد و احتمال بروز ناسزا و دشنام را افزایش میدهد بخش دیگری از مطالب مطروحه بود در ادامه چند مورد از مطالعات و پژوهشهایی موجود و حال حاضر دنیا که در ارتباط مدیریت درد و تاب آوری یافته هایی شایان توجه داشتند مورد بحث واقع شدند.

تاب آوری و توانایی برقراری ارتباط کلامی و حل و فصل کردن امور بر اساس مهربانی و بخشش در سلامت روان موثر و کارساز و ضرورتی اجتماعی بشمار می آید .

کارگاه تاب آوری انسان دشواری وظیفه ناسزا و فحاشی یا لعنت و نفرین را از زاویه ای دیگر مورد بررسی قرار داد . آرزوی صدمه و آسیب دیدن برای کسانی که به نحوی خارج از انتطار ما بوده اند و یا منشا خشم و رنجیدگی هستند بهرحال بخشی از کارکرد های کلامی انسان است بخصوص هنگامی که تاب آوری آدمی به چالش کشیده میشود میتواند از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد .
صرف نظر از لعنت و نفرین مطالعات نشان داده است تابو یا نامشروع بودن و یا توهین به مقدسات در دشنام گویی بیشتر متداول است و بعبارتی فحاشی و دشنام گویی بیشتر در این زمینه خود را نمایان میسازد فحاشی را شاید بتوان بدکارکردی زبان نامید.
بسته بودن راه گفتگو یا عدم مهارتهای کلامی که برای حل و فصل موضوعات میتواند ضروری و کارساز باشد یکی از عوامل زمینه ای است که میتواند مورد توجه قرار بگیرد .
موضوع دیگری که در مساله تاب آوری و ناسزا گویی بایستی مودر توجه قرار بگیرد مساله مدیریت خشم ؛ مقدمات و مهارتهای مرتبط است که میتواند در توصیف و تبیین مساله خشونت های کلامی و فحاشی راهگشا باشد.

تدریس و تسهیلگری این نشست آموزشی را دکتر محمدرضا مقدسی مدیر و موسس خانه تاب آوری برعهده داشتند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.