خودزنی نوجوان چه دلایلی دارد ؟

گزارشی از علم و فرهنگ

0

خودزنی نوجوان چه دلایلی دارد ؟ چرا نوجوانان خودزنی می کنند؟ گاهی افراد به خصوص نوجوانان وجوانان برای مقابله با احساسات دردناک و رنج هایشان به خود صدمه می زنند،در واقع خودزنی راهی برای کنترل یا رهایی از احساسات بد است، که نشان می دهد فرد عمیقا آشفته و ناراحت و در رنج است. رفتارهای خودآسیب زنی در نوجوانان در میان فرهنگ های مختلف شایع بوده و نوجوانان، بیشتر از سایر گروه های سنی در معرض خودآسیب رسانی هستند؛ همچنین این رفتار در دهه اخیر شایع تر شده است.

محققان کشور در یک مطالعه پژوهشی جدید، رفتار خود آسیب زنی را در نوجوانان، مورد بررسی قرار داده و علل آن را در کنار راهکارهایی برای کنترل، در اختیار جامعه علمی قرار داده اند الگوهای متعددی برای طبقه بندی خودآسیب زنی وجود دارند.

بر اساس یکی از این الگوها، رفتارهای فوق به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می شود.

اولی به اقدامات عمدی اشاره دارد که مستقیماً به بدن آسیب می رسانند،مانند بریدن و دومی به رفتارهایی اشاره می کند که عمداً و مستقیماً صدمه ای به بافت بدن نمی زند مانند سوءمصرف مواد، رفتارهای پرخطر یا بی پروا و یا اختلال خوردن.

به گفته پژوهشگران، نوجوانی دوره ای از مراحل رشد انسان است که همراه با تغییرات اساسی در رشد زیستی، روان شناختی و اجتماعی است.

مطالعات نشان می دهد: رفتارهای خودآسیب زنی در نوجوانان در میان فرهنگ های مختلف شایع است و نوجوانان، بیشتر از سایر گروه های سنی در معرض خودآسیب رسانی هستند. همچنین این رفتارها در دهه اخیر شایع تر شده است. اختلافات جنسیتی در رفتار خودآسیب رسانی، بسیار مورد توجه محققان بوده و پژوهش ها حاکی از آن است که این رفتار در دختران بیشتر بروز می کند. برای درک رفتارهای خودآسیب رسان در نوجوانان ضروری است بدانیم چرا یک رفتار خاص، در یک زمان خاص، تحت یک پیامد خاص و توسط یک فرد خاص انجام می گیرد.

در این خصوص، یک تیم پژوهشی از دانشگاه هرمزگان با همکاری محققی از دانشگاه ویرجینای غربی ایالت متحده آمریکا پژوهشی را انجام داده اند که در آن عوامل فردی یا روانشناختی موثر بر پدیده خودآسیب زنی نوجوانان مورد بررسی قرار گرفته اند.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.