بخشندگی با خداباوری ارتباط دارد

0

بخشندگی با خداباوری ارتباط دارد مردم جهان پیرو ادیان و باورهای متعددی هستند و جامعه شناسان همواره تلاش کرده اند که این موضوع را مورد بررسی قرار دهند که آیا تفاوت های مذهبی مردم را از کمک و همدلی به یکدیگر باز می دارد؟ نتایج این مطالعات نشان می دهد باور به خدا می تواند باعث افزایش میزان همدلی و بخشندگی بین مردم شود.

محققان دانشگاه ایلینویز شیکاگو طی مطالعات جدید خود بررسی کردند که آیا انسان ها فقط نسبت به هم مسلکان خود رفتار نوع دوستانه ای انجام می دهند یا این که مایلند با افراد سایر ادیان به همان شیوه خوب رفتار کنند. به نظر می رسد که اعتقاد به خدا، صرف نظر از اینکه پیرو چه مذهبی باشند افراد مذهبی را به مهربانی با دیگران سوق می دهد.

دکتر مایکل پاسک، استادیار روان ‌شناسی دانشگاه شیکاگو نویسنده اصلی این مطالعه، در رابطه با موضوع فوق می‌گوید: معمولاً تصور می‌ شود که مذهب باعث ترویج درگیری گروه های مختلف و دامن زدن به خصومت بین افرادی که دارای عقاید متفاوت هستند، می‌شود. این باور اشتباه بوده و یافته‌ های ما نشان می ‌دهد که اعتقاد به خدا، که جنبه ‌ای مهم در اکثر ادیان جهانی است، ممکن است گاهی اوقات روابط بین گروهی مثبت ‌تری را تقویت کند.

این روانشناس اجتماعی و همکارانش با انجام آزمایش ‌های میدانی و آنلاین روی بیش از ۴۷۰۰ نفر از پیروان مجموعه ‌ای از مذاهب در سه زمینه سیاسی و فرهنگی مختلف به بررسی دقیق این موضوع پرداختند. طی مطالعات فوق، مسیحیان، مسلمانان، هندوها و یهودیان بررسی شده و شرکت کنندگان چندین دور از یک بازی اقتصادی واقعی را انجام دادند که در آن مقداری پول را بین خود و سایر افراد با پیشینه متفاوت مذهبی تقسیم کردند. شرکت کنندگان باید در دور اول تصمیمات خود را به دقت در نظر می گرفتند و سپس در دورهای بعدی قبل از انتخاب در مورد خدا فکر کنند.

بررسی های انجام شده نشان داد فکر کردن به خدا باعث سخاوت بیشتر افراد، فارغ از گرایش مذهبی آن ها می شود. در حقیقت اندیشیدن به خدا واقعاً نقش مهمی در تصمیم ‌گیری مردم ایفا کرده و منجر به افزایش ۱۱ درصدی بخشش و مهربانی نسبت به دور اول شد.

دکتر جرمی جینگز، دیگر پژوهشگر این مطالعه و استاد روانشناسی در دانشکده تحقیقات اجتماعی دانشگاه شیکاگو، در رابطه با یافته های مطالعات خود می گوید:‌ باور به خدا ممکن است هنجارهای همکاری را تشویق کند که این موضوع به ما کمک می کند کالاها و ایده ها را در خارج از مرزهای ایجاد شده ذهنی مبادله کنیم. ما هم اکنون در حال بررسی این موضوع هستیم که چگونه باورهای اخلاقی و ماوراء طبیعی به افراد کمک می کند تا بین گروه مذهبی و نیاز به همکاری با دیگران تعادل ایجاد شود.

به طور کلی تصور می شود مذهب ممکن است مردم را ترغیب کند که بیشتر به دیگران کمک کنند، اما باید توجه داشت که همیشه اینطور نیست زیرا برخی از پیروان یک مذهب ممکن است احساس کنند که باورشان آن ها را بیشتر از دیگران به حمایت از گروه خود فرا می خواند.

صرف نظر از مساله فوق، این تحقیق نشان می‌ دهد که اعتقاد به خدا در واقع می تواند ارتباطات بین ادیان و بخشندگی را تقویت کند.

شرح کامل این یافته ها در آخرین شماره مجله تخصصی Psychological Science منتشر شده است.

 

بخشش هم آیند تاب آوری است بخشندگی با خدا باوری ارتباط دارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.