جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه برگزار میکند

معاونت آموزشی

0

جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه (معاونت آموزشی)  در رویکرد جدید کاری با راه اندازی حوزه تخصصی علوم رفتاری در دپارتمان علوم انسانی در پی آن است با هدف بهبود سطح کیفی ذهن و روان و انتقال آن به خانواده و جامعه، به ارتقاء سطح روانی جامعه و ایجاد نشاط و پویایی در راه رسیدن به زندگی بهتر مردم در قالب برگزاری دوره‌های آموزشی اقدام نماید.

تاب آوری کودکان این امکان را ایجاد میکند که آنها بتوانند در فراز و فرود زندگی موفق و سربلند باشند و چنانچه صدمه و آسیبی هم به آنها وارد شد در بازسازی و عبور موفقیت آمیز از مشکلات عملکرد بهتری داشته باشند

حوزه تاب آوری به عنوان یکی از ابعاد مهم در این مسیر یکی از اولویت های موجود است، لذا برآنیم با ورود به حوزه های تخصصی این حوزه از قبیل تاب‌آوری کودک، زوجین، خانواده، اجتماع و…. سهمی در توسعه توانایی های روانی و اجتماعی بیشتر جامعه برداریم.
در نخستین گام  روز شنبه ۹ اردیبهشت میزبان علاقه مندان به  تاب آوری کودکان با تدریس و تسهیلگری دکتر محمدرضا مقدسی مدیر و موسس خانه تاب آوری ایران و مترجم بیش از ۳۰ عنوان کتاب تاب آوری خواهیم بود .

تاب آوری کودکان از جمله ضررویات و مفاهیم الزامی رشد است که تحول مثبت را میسر میسازد

این توانایی به فرزندان ما کمک میکند بتوانند در فراز و فرود زندگی موفق و سربلند باشند و چانچه صدمه و آسیبی هم به آنها وارد شد در بازسازی و عبور موفقیت آمیز از مشکلات عملکرد بهتری داشته باشند.

تاب آوری کودکان از ضد ضربه بودن صحبت نمیکند

تاب آوری بمعنای رویین تنی نیست تاب آوری حامل این پیام است که میتوان در مسیر پر از چالش و تنش قربانی نبود و مسیر تکامل و توسعه فردی را با موفقیت طی کرد .
تاب آوری کودکان از این حیث اهمیت دارد که آینده به دستان این عزیزان ساخته خواهد شد از این رو توسعه توانایی کودکان اهمیت راهبردی دارد.

معاونت آموزش جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه نظر به اهمیت موضوع برای آموزش و ترویج این مفهوم بنیادی عزم جزم دارد و امید میرود با عنایات الهی این اقدام با اقبال گروههای هدف به ویژه خانواده ها همراه باشد.

 

کارگاه تاب آوری جهاد دانشگاهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.