کارگاه تاب آوری اجتماعی برای 5000 نفر برای پرسنل بهزیستی کل کشور

فیلم و کتاب دوره آموزشی تاب آوری اجتماعی

کارگاه تاب آوری اجتماعی توسط دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ویژه ۵۰۰۰ نفر از نیروهای کارشناس اورژانس اجتماعی برگزارشد

تاب آوری اجتماعی را میتوان ظرفیت تبدیل و تحول، تطبیق و سازگاری و توان مقابله با تنش و بحرانهای اجتماعی نامید.

فیلم و کتاب دوره آموزشی تاب آوری اجتماعی

زمان برگزاری: ۱۲ الی ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ زمان آزمون: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

کتاب و فیلم های دوره آموزشی تاب آوری اجتماعی را در قسمت پایین می توانید مشاهده و دانلود کنید.

دانلود کتاب آموزشی دوره تاب آوری اجتماعی

فیلم جلسه اول

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم

فیلم جلسه دوم

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم

فیلم جلسه سوم

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم

فیلم جلسه چهارم

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم

فیلم جلسه پنجم

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم

فیلم جلسه ششم

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم

دانلود بخش سوم

فیلم جلسه هفتم

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم

دانلود بخش سوم

فیلم جلسه هشتم

دانلود بخش اول 

دانلود بخش دوم

فیلم جلسه نهم

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم

 

مفهوم تاب‌آوری بدون برقرار بودن نوعی شرایط نامساعد بی‌معنا است.

اصطلاحات متعددی در تعاریف تاب‌آوری برای اشاره به شرایط نامساعدی که محرک تاب‌آوری موجودیت‌های اجتماعی می‌شود، به کار برده شده است که از آن جمله می‌توان ناملایمات، گرفتاری، تغییر، شرایط غیرمترقبه، چالش، ریسک، مشکل، اختلال، تهدید، شوک، سختی، استرس، عدم‌قطعیت، رویداد تکان‌دهنده، خطر، خطر پیش‌بینی‌نشده، بحران، خشونت، پسرفت، تجربۀ ناخوشایند و فاجعه را نام برد.

معمولاً فرض می‌شود که ریسک‌ها و تهدیدها از بیرون سیستمی که اجتماعات بوم‌شناختی و اجتماعی به آن تعلق دارند، اعمال می‌شود. در مقابل رویکرد اجتماعی تأکید دارد که تهدیدها ممکن است از «عملکرد داخلی» جوامع یا نوعی تعامل بین عامل‌های داخلی و خارجی پدیدار شود.

همچنین به این موضوع اهمیت داده می‌شود که حک‌شدگی مناسبات اجتماعی نابرابر و تبعیض مبتنی بر جنسیت، نژاد و طبقۀ اجتماعی در جامعه فرصت‌ها و انتخاب‌های اشخاص و گروه‌های خاص به ‌حاشیه رانده‌شده را محدود می‌کند. برای مثال موانع زبانی، فقدان روابط اجتماعی و دانش محدود دربارۀ حقوق در کشور جدید فرصت‌های مهاجران را برای بهبودی و احیای پس از سختی اقتصادی محدود می‌کند.

 

تاب آوری اجتماعی در این دسته از مطالعات به صورت «واکنش هدفمند به واقعیت‌های ساختاری در نابرابری های اجتماعی» مفهوم‌سازی می‌شود (شیفر و همکاران، ۲۰۰۹، ص ۲۳۲؛ وندرپلات، ۲۰۱۵). همان‌طور که وندرپلات اشاره می‌کند، هدف از پژوهش‌های انتقادی تاب آوری اجتماعی این است که «رابطۀ بین ساختارهای نظام‌مند و بوم‌شناسی‌های اجتماعی مشخص و واضح شود و آشکار شود که ساختارهای نظام‌مند چگونه باعث دوباره ایجاد شدن و بازتولید نابرابری در بوم‌شناسی‌های اجتماعی می‌شود» (وندرپلات، ۲۰۱۵).

علاوه بر ساختارشکنی و رسیدن به منشأ چالش‌ها، پرسش‌هایی نیز در باب بُعد زمانی چالش‌های داخلی و خارجی مطرح شده است. بین تهدیدهای با شروع سریع مانند گردباد و تهدیدهای مستمری مانند تبعیض تمایزاتی ایجاد شده است.
برخی محقیقن بر اهمیت تعریف تاب‌آوری در کارگاه تاب آوری اجتماعی با توجه به تجارب روزمره تأکید دارند، حال آن‌که بقیه از استفاده از اصطلاح تاب‌آوری برای بررسی بحران و شوک‌های ناگهانی دفاع می‌کنند. همچنین شماری از مطالعات بر ضرورت بررسی تجربۀ چند گرفتاری و مشکل ناگهانی و پایدار اصرار می‌ورزند (کک و ساکداپولراک، ۲۰۱۳).

 

کارگاه تاب آوری اجتماعی
کارگاه تاب آوری اجتماعی

نظرات بسته شده است.