اقدام نکردن به مراتب بدتر از اشتباه کردن است

اقدام نکردن به مراتب بدتر از اشتباه کردن است هزینه اقدام نکردن به مراتب بیشتر از اشتباه کردن است «موفقیت مجموع تلاش‌های کوچک است که هر روز و هر روز تکرار می‌شوند.»

اقدام ‌کنید چرا که هر چقدر هم که کوچک باشد، بیشتر از آنچه فکر می‌کنید شما را به هدف‌هایتان نزدیک می‌کند.
اغلب اوقات، مردم رویاهای متعددی برای شروع یک پروژه یا کسب و کار جدید، نوشتن یک کتاب، ورزش کردن و تغییر وزن، ازدواج و تغییر شغل دارند، اما به بهانه‌هایی مانند درگیر جزئیات بی‌اهمیت شدن، توجه بیش از حد به حرف دیگران، کمال‌گرایی و ترس، نسبت به انجام آن‌ها منفعل شده و حتی بعد از ماه‌ها و سال‌ها هیچ پیشرفتی در آن نخواهند داشت.
حتماً برای شما هم پیش آمده که تصمیم به انجام کاری گرفته‌، زوایای آنرا بررسی نموده، بستر لازم را فراهم کرده اما آنرا اجرا نکرده‌اید. شاید با خود گفته‌اید: من هنوز صد در صد آماده نیستم و یا فکر می‌کنم به اندازه کافی برای این کار مهارت ندارم و یا اگر شکست بخورم چه؟ این انفعال، نتیجه مدیریت ضعیف زمان، تعلل، ترس و شک به خود است و قاتل خاموش همه رویاهای ما انفعال است؛ در حالی‌که بخشی در درون هر فردی وجود دارد که می‌خواهد چیزی را به دنیا بفرستد که بازتابی از خود واقعی اوست.
معروف است که افراد موفق بیشترین کار را انجام می‌دهند اما در حقیقت آن‌ها بیشترین کار را انجام نمی‌دهند، راز آن‌ها ساده است: آن‌ها هرگز از حرکت باز نمی‌ایستند و منفعل نیستند. افراد منفعل تصمیمات اتخاذ نشده انباشته و فرصت‌های از دست رفته و ترس از به جان خریدن اشتباهات و تبعات آن‌ها را دارند. در مقابل افراد موفق، افرادی هستند که ترجیح می‌دهند دست به هر اقدامی بزنند تا اینکه منتظر بمانند.

آنها ابتکار عمل دارند و کارهای معمولی را بطور موثر انجام می‌دهند تا زمان را برای درگیر شدن در کاری جدید آزاد کنند. آن‌ها همواره فقط یک اقدام دیگر انجام می‌دهند که به آن یک درصد بی‌نهایت می‌گویند، به این معنی که بین افرادی که هیچ کاری انجام نمی‌دهند و افرادی که کاری انجام می‌دهند، تنها یک درصد اقدام بیشتر تفاوت وجود دارد و این بزرگترین تفاوت دنیا است؛ انجام کاری مرتبط با هدف شما، هر چقدر هم که کوچک باشد، بهتر از انجام هیچ کاری است.

بنابراین آسان است که در دام این فکر بیفتید که هدف شما آنقدر دور است که چند قدم اول حتی به حساب نخواهد آمد و همین تفکر است که باعث می‌شود برخی افراد تسلیم شوند یا بدتر از آن، حتی به خود زحمت شروع کردن را هم ندهند.اما به جای تمرکز بر دور بودن اهدف‌تان، از اولین قانون حرکت نیوتن را بکار ببندید که می‌گوید: «جسم در حال سکون در حالت سکون می‌ماند و جسم در حال حرکت در حال حرکت.»
به عبارت دیگر انجام کاری، حتی اگر کوچکترین قدمی باشد که می‌توانید تصورش را بکنید، به نوعی نتیجه مثبت در پی خواهد داشت زیرا بعد از آن چیزی برای شروع دارید و بذری برای کاشتن، پس روی شروع تمرکز کنید.

به جای تمرکز بر روی هدف کاهش وزن خود، صرفاً روی انتخاب یک وعده غذایی مناسب تمرکز کنید.
به جای نگاه کردن به کل مبلغی که می‌خواهید پس‌انداز کنید، هر روز مبلغی اندک را کنار بگذارید.
به جای فکر کردن به اینکه فقط می‌توانید 1 کیلومتر بدوید، در عوض به این فکر کنید که تنها برای دویدن رفته‌اید.
اقدام ‌کنید چرا که هر چقدر هم که کوچک باشد، بیشتر از آنچه فکر می‌کنید شما را به هدف‌هایتان نزدیک می‌کند.

 

 

اقدام نکردن بمراتب بدتر از اشتباده کردن است

نظرات بسته شده است.