اولین رسانه تاب آوری ایران

اولین رسانه تاب آوری ایران در آدرس resiliency.ir  با نام خانه تاب آوری ایران در زمینه تاب آوری فعالیت میکند

از خانه تاب آوری ایران بعنوان نخستین رسانه تخصصی تاب آوری کشور در توسعه و تقویت تاب آوری علاوه بر ترجمه و انتشار بالغ بر 30 عنوان کتاب صدها یادداشت برگرفته از متون معتبر و آکادمیک تاب آوری دنیا را انتخاب ، ترجمه و انتشار یافته است جمعی از نویسندگان و مترجمین  حوزه روانشناسی ، علوم رفتاری وانسانی در این مهم همراه و همگام بوده اند

رسانه تاب آوری ایران که آدرس تاب آوری در اینترنت فارسی است و توسط محمدرضا مقدسی تاسیس شده است در این میان کتابهایی که تاکنون ترجمه و منتشر شده اند میتوان به آثاری چون پرورش تاب آوری اثر دکتر کریستوفر ویلارد ، کوچینگ شناختی رفتاری اثر دکتر مایکل نینان و قدرت مثبت کوچینک  که توسط  نرگس زمانی و همکاران ترجمه شده اند اشاره کرد

قاصدک خبر رسانه سلامت نظر به اهمیت موضوع  و بمنظور برخورداری هر چه بیشتر و بهتر مخاطبین خود ار این مجموعه یادداشت ها منتخبی از آنها جمع آوری و در بخش واحدی واحدی ارایه میدهد

این مجموعه سلسله یادداشت هایی است با عنوان چرا خوب بودن خوب است به قلم نرگس زمانی مترجم کتاب کوچینگ شناختی که در واقع خواهرخوانده CBT بشمار می آید  این کتاب اثر با ارزش دکتر مایکل نینان از برزگان تاب آوری دنیا است که توسط انتشارات سخنوران منتشر شده است .

خانه تاب آوری ایران اولین رسانه تاب آوری کشور در آدرس  resiliency.ir  پایگاهی تخصصی و آدرس تاب آوری در اینترنت فارسی بشمار می آید و پژوهشگران و دانشجویان در زمینه تاب آوری بویژه میتوانند برای تکمیل تحقیقات خود از این سایت تخصصی بهره مند باشند.

چرا خوب بودن خوب است بخش اول
چرا خوب بودن خوب است ؟ بخش دوم
چرا خوب بودن خوب است بخش سوم
چرا خوب بودن خوب است ؟ بخش چهارم
چرا خوب بودن خوب است ؟ بخش پنجم
چرا خوب بودن خوب است ؟ بخش ششم
چرا خوب بودن خوب است ؟ بخش هفتم
چرا خوب بودن خوب است ؟بخش هشتم
چرا خوب بودن خوب است ؟ بخش نهم
چرا خوب بودن خوب است ؟ بخش پایانی

 

 

 

نظرات بسته شده است.