جامعه معلولین ایران شاخه کرمانشاه برگزار میکند

جامعه معلولین ایران شاخه کرمانشاه اولین نشست  سه ماهه اول سال 1402 خود را برگزار میکند به گزارش قاصدک خبر وجود سازمان های غیردولتی در پیشینه کهن ایران زمین، امری بدیع و نو نبوده است و این سازمان ها به عنوان مکمل امور حکومتی و تأمین کننده نیازهای مردمی در جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عمل کرده اند.

اما بهرحال دنیای معاصر شکل نوینی از این گونه سازمان ها را براساس اهداف، روش ها و بینش های مشخصی ارائه داد که با توجه به پررنگ تر شدن نقش مردم در سرنوشت خود، این سازمان ها رونق بسیاری گرفتند. این سیر تاریخی در ایران با مشروطه آغاز و با انقلاب اسلامی تشدید شد. انقلاب اسلامی با طرح از حاکمیت مردم بر مردم موجب زمینه سازی توسعه و گسترش این روند شد.

جامعه معلولین ایران اینگونه نشست های تخصصی را در چارچوب تلاش در جهت جلب علاقه و همکاری اعضای جامعه در زمینه ی آموزشی , فرهنگی , ارتقاء سطح علمی اعضای جامعه معلولین و البته برگزاری جلسات ویژه مشاوره ای با توجه به نیاز روحی و جسمی اعضاء به صورت فردی و گروهی هم در رای فعالیت های کمیته آموزشی ، علمی و فرهنگی جای دارند .

جامعه معلولین ایران دارای 5 کمیته فعال در زمینه های مختلف است کمیته بانوان این انجمن  بخشی از فعالیت خود را شناسایی مشکلات خاص بانوان و تشویق اعضاء به همکاری جهت رفع آن با تلاش و هماهنگی میداند و همچنین انجام مشاوره های خاص بانوان به صورت فردی و گروهی و ارتقاء سطح آگاهی های خودشناسی ,خود باوری و مهارت های زندگی بخش دیگری از  وظایف این کمیته بشمار می آید .

جامعه معلولین ایران همچنین در کمیته دیگری باعنوان کمیته اجتماعی و حقوقی آموزش موارد حقوقی به اعضاء به طرق مختلف را در دستور کار خود قرار داده است همچنین تشکیل گروه همیاری جهت رسیدگی به موارد قضایی اعضاء با استفاده از متخصصین و به کارگیری همکاری آنان از دیگر وظایف این کمیته بشمار می آید

سخنران این برنامه دکتر محمدرضا مقدسی مدیر و موسس خانه تاب آوری است .

 

تاب آوری معلولین ایران

 

نظرات بسته شده است.