بحران ناشی از ویروس کرونا کدام یک از اقشار جامعه را تحت تاثیر قرار داده است؟پاسخ این سوال در چهارشنبه های روان شناسی این هفته 5 خرداد 1400در قاصدک خبر
اثرات بحران كرونا بر كودكان
با شيوع ويروس كرونا و تغيير سبك زندگي خانواده ها در واقع سلامت اجتماعي -رواني و اقتصادي خردسالان در اثر عوارض ناشي از كرونا به مخاطره افتاده است .
خوزستان نیازمند مدیریتی جهادی مبتنی بر شایسته سالاری است.
قاسم سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان شد.
پیام تبریک مدیر عامل موسسه مردم نهاد ندای آرامش جوان و مدیر مسئول قاصدک خبر به آقای قاسم سلیمانی دشتکی استاندار جدید خوزستان