مدیرعامل شرکت عنوان کرد:
آمادگی برای اجرای طرح توسعه فولاد اکسین خوزستان
مدیرعامل شرکت فولاد اکسین خوزستان با اشاره به طرح توسعه این شرکت گفت: ۲۰ درصد از زیرساخت این طرح انجام شده و در صورت رضایت سهامداران این آمادگی را داریم تا شروع این طرح را آغاز کنیم.
ایران در جمع قدرت های برتر علمی جهان
ایران در سال ۲۰۲۰ رتبه چهارم جهان در حوزه فناوری نانو ، از حیث رشد علمی کشورهای مسلمان حائز رتبه اول و در حوزه سلولهای بنیادی جزء ۱۰ کشور برتر دنیا قرار دارد
شرکت فولاد اکسین خوزستان موفق به دریافت گواهینامه های سیستم های مدیریتی شد
این اقدام در راستای نیل به استراتژی های کریم کریم ثابتی گفت :شرکت در یکپارچه سازی سیستم های مدیریت شرکت در جهت رعایت و برآورده کردن الزامات ذینفعان از جمله سهامداران، مشتریان ، کارکنان و ... انجام گردید
مدیر درمان تامین اجتماعی خوزستان:
زیر ساخت لازم برای اجرای طرح نسخه الکترونیکی در خوزستان فراهم است
مدیر درمان تامین اجتماعی خوزستان گفت: مقدمات طرح ملی صدور نسخه الکترونیکی در این استان که قرار است اول دی ماه ۱۴۰۰ به صورت رسمی در سراسر کشور به مرحله اجرا درآید فراهم شده تا گام نهایی برای حذف نسخه کاغذی برداشته شود.