سازمان های مردم نهاد نمی توانند از نام،تابلو و لوگو موسسات یا تشکل های خود جهت حضور در انتخابت استفاده نمایند.
پرهیز مدیران و سازمان های مردم نهاد و مراکز اقامتی حوزه مبارزه با مواد مخدر در فعالیت های انتخاباتی به عنوان شخصیت حقوقی

سازمان های مردم نهاد به عنوان شخصیت های حقوقی به انتخابات ورود نکنند.

گفتگوی اختصاصی قاصدک خبر با ابراهیم سگور براوی برنده مدال طلای وزنه برداری معلولان کشور
ابراهیم سگور براوی جوان برومند خوزستانی برنده مدال طلای وزنه برداری معلولان کشور شد.

گفتگوی اختصاصی قاصدک خبر با ابراهیم سگوربراوی برنده مدال طلای وزنه برداری معلولان جوانان کشور
ابراهیم سگوربراوی متولد هفتم اردیبهشت ۸۲ از اهالی شهرستان دشت آزادگان موفق به کسب مدال طلای وزنه برداری معلولان کشور شد.

انتصابات جدید استان خوزستان با حذف بانوان و ادامه مدیریت مرد سالارانه
آن مرد رفت،این مرد آمد
استان خوزستان با درایت استاندار جدید آقای قاسم سلیمانی دشتکی قرار است جان تازه ای به خود بگیرد اما باز هم سیاست گذاری ها به سمت سنت های مردسالارانه پیش روی می کند.