شادی ناشی از تولد کودک وجود دارد

شادی ناشی از تولد کودک وجود دارد.داشتن فرزند منجر به شادی بیشتر می شود مطالعات نشان میدهد بارزترین اثر تولد فرزند، افزایش شدید رضایت از زندگی و شادی والدین در سال اول بوده است . بنابراین افسانه شادی پس از تولد کودک ، واقعی است!

ادامه مطلب »

تاب آوری در نوجوانان به چه معنا است؟

تاب آوری قابل یادگیری و تمرین است. بنابراین بیایید چند تمرین خوب برای افزایش تاب آوری را با هم یاد بگیریم تاب آوری در نوجوانان به چه معنا است؟ نوجوانی یکی از حساس‌ترین دوران زندگی هر فردی است.

ادامه مطلب »

نقش دوپامین در بدن چیست ؟

دوپامین نوعی انتقال دهنده عصبی در مغز استاختلال در تولید دوپامین می تواند سلامت روان را به خطر بیندازد دوپامین موجب یادگیری و دقت، هیجان و شادی، کنترل حالت های روحی مثل افسردگی ، لذت، سرخوشی و خواب است

ادامه مطلب »