نوشتاری از محمد شریفی طنز پرداز خوزستانی در وصف احوالات این روزهای خوزستان
حال این روزهای ما…
خالو جان ، حال ما خوب است. مشکل آب و کرونا کاملا حل شده است…
لیلا سپهری در پویش روان نویس برای کافه کتاب نوش می نویسد.
دختری که هنوز نمرده است و نامش لیلاست.

میان جزیره ای تنها به دور از آدم ها بودم. جزیره ای دور،تنها درختان بودند و پرندگان و آهوانی که چشمان عجیبشان مرا مسحور می کرد.

راه های علاقمند شدن به کتابخوانی
داستان 50 کلمه ای《گلوله های خودی》

وقتی سیمان را آماده کرد از ظهر گذشته بود.سکوت یکنواختی بر شهر حکومت می کرد.مقداری سیمان بر می داشت و روی هر سوراخ می مالید.رو به من گفت:دیروز پس از آنکه پیروز شدیم،سربازان از شوق دیوار ها را گلوله باران کردند.این ها جای گلوله های خودی است. کیانوش بتواز

خیانت مشروع (بر اساس رویدادی واقعی)
خیانت مشروع
این داستان بر اساس رویدادی واقعی است اما اسامی به جهت حفظ رازداری تغییر یافته اند.