تاب‌آوری و کیفیت زندگی هم‌آیند یکدیگر هستند

تاب‌آوری و کیفیت زندگی هم‌آیند یکدیگر هستند تاب آوری میتواند تضمین کننده این کیفیت باشد روانشناسی مثبت نگر در این خصصوص ناجی و الهام بخش است

تاب‌آوری و کیفیت زندگی هم‌آیند یکدیگر هستند تاب آوری میتواند تضمین کننده این کیفیت باشد روانشناسی مثبت نگر در این خصصوص ناجی و الهام بخش است

دکتر علیرضا صارمی مترجم خانه تاب‌آوری در یادداشتی نوشت :داشتن زندگی با کیفیت حق انسان است کیفیت زندگی عبارت است از برداشت افراد از موقعیت شان در زندگی که با توجه به زمینۀ فرهنگ و سیستم ارزشی که در آن زندگی می‌کنند و در ارتباط با اهداف و انتظارها و استانداردهای فرد می‌باشد حجتی و همکاران از رابطه بین کیفیت زندگی و تاب آوری در پژوهش خود گزارش داده‌اند (1397).

مطالعات همبستگی تاب‌آوری با شادکامی و کیفیت زندگی را مکرر گزارش داده اند. قاسم لو و یغمایی هم در پژوهش خود رابطه تاب آوری و کیفیت زندگی را گزارش کرده اند (1396). در پزوهش دگیری در خصوص تاب آوری و کیفیت زندگی پرستاران نتایج مشابهی توسط مشتاقی و همکاران گزارش شده است (1399).
سرشاری و کیفیت زندگی موهبتی الهی و نعمتی خداداد است که انسان‌ها در سفری کوتاه در طول عمر خویش از آن بهره‌مند می‌گردند .درطول سالیان متمادی کیفیت زندگی و راههای ارتقای آن و یا چگونگی دست‌یابی به آن، افکار و مطالعات فلاسفه را به خود معطوف داشته است. بر همین اساس از آغاز تاکنون تعاریف گوناگونی از زندگی خوب و کیفیت زندگی از سوی اندیشمندان و محققین ارائه شده است.

تعریف سازمان بهداشت جهانی از سلامت به صورت رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی، نه فقط فقدان بیماری و معلولیت باعث گسترش توجه از بیماری به عملکرد و سایر جنبه‌های مثبت سلامتی شده است.
کیفیت زندگی را می‌توان به عنوان یک ابزار عملیاتی برای سنجش سلامتی و رفاه کلی در نظر گرفت و این د رحالی است که تاب آوری بهترین پیش بینی کننده سلامت انسان و یا هر موجود زنده و یا ارگانیسم دیگر باشد.
از شاخص کیفیت زندگی و یا میزان تاب آوری میتوان بعنوان کلید واژه ای طلایی در پژوهش‌های بهداشتی و رفاه و یا سایر حوزه های سلامت استفاده می‌شود.
به سرتاسر گیتی کیفیت زندگی یکی از نگرانی‌های عمده حکمرانی و متخصصان بهداشت و رفاه عمومی است و به عنوان شاخصی برای اندازه‌گیری وضعیت سلامت در مطالعات حوزه سلامت بهداشت عمومی و پزشکی شناخته شده است .
ارتقاء تاب‌آوری و به تبع آن کیفیت زندگی یکی از بزرگترین چالش‌های علمی بشر بعد از افزایش و پیشرفت در زمینه تکنولوژی، پزشکی و ثروت است و میتواند یکی از اهداف اصلی روانشناسی مثبت نگر بشمار آید.
بسیاری از بالینگران و متخصصان حوزه سلامت و رفاه اجتماعی اعتقاد دارند درمان های امروزی بایستی بر آموزش ، اصلاح سبک زندگی و تغییر کیفیت زندگی و گسترش تاب آوری و توانمندی های انسان متمرکز باشد و تاب‌آوری در برابر مخاطرات و ایجاد رضایت از زندگی در افراد بخصوص نوجوانان در واقع یکی از اهداف عمده فعالیت‌هایی از این دست بشمار می‌آید
مترجمین خانه‌تاب‌آوری هم با این نگرش ترجمه کتابهایی چون: تاب‌آوری در مدارس، مزایای‌تاب‌آوری، روشهای‌نوین تاب‌آوری برای نوجوانان و تاب‌آوری کودکان را در دستور کار خود قرار داده است .
علاوه بر کیفیت زندگی توجه به رفتارهای پرخطر در نوجوانان ضروری و لازم است که حوزه مطالعات آسیب و مخاطرات اجتماعی است .
برهمگان روشن است که دوران بلوغ دروان طلایی زندگی آدمی است تجربه های شخصی، زیستی و روانشناختی تغییرات گسترده ای را در دوره نوجوانی به وجود می‌آید و حمایت و پشتیبانی از این تحوالات وظیفه والدین و سیستم‌های تعلیم و تربیت رسمی و غیر‌رسمی است
این تغییرات موجب میشود افراد محرک‌های رفتاری و هیجانی جدید و متفاوتی را برای زندگی بزرگسالی خود جستجو کرده و جلوه های ویژه‌ای از زندگی خود را کشف کنند
تغییرات‌زیستی،روانشناختی‌‌ومحیطی‌_اجتماعی که در دوره نوجوانی رخ می‌دهند، ممکن است باعث درگیر شدن در رفتارهای خود تخریب ساز یا مضر برای سلامتی شوند، از همین جهت است که آموزش تاب‌آوری برای نوجوانان توصیه شده است چرا که اینگونه رفتارها عواقب روانشناختی و اجتماعی و در برخی موارد خسارت‌های جدی و پایدار برجا می‌گذارند .
کنجکاوی مصرف و یا سوءمصرف مواد مخدر و الگوهای رفتاری نادرست جنسی از این دوره آغاز می‌شوند نوجوانی فرصتی است که انسان نقش و جایگاه خودش را در جامعه و خانواده و دوستان بازیابی میکند.
عوامل‌اجتماعی،فرهنگی، خانوادگی و اقتصادی نقش مهمی در هدایت و سوگیری نوجوانان به عهده دارند نقش مدارس دراین خصوص می‌تواند بسیار بیشتر از سایرین مورد توجه باشد چرا که راه خوشبختی اقوام و ملل از مدرسه میگذرد .
اغلب نوجوانان با دوستان و گروه همسال ،جامعه و یا خانواده دچار چالش هستند و ممکن است این تنش و چالش نوجوانان را به مراحل انتخاب و تصمیم گیری‌های نامناسب و یا به سمت رفتارهای پرخطر بکشاند.
خانواده،مدارس‌و رسانه‌ها در تاب‌آوری کودکان‌و نوجوانان موثر‌تر از همیشه ایفای نقش می‌کنند.
جامعه پویا و درحال تحول امروز، نوجوانان و خانواده را با نیازهای متنوعی مواجه ساخته است .
تغییرات و تحولات نوجوانی ناگهانی و خارج از انتظار نیستند اگر چه ممکن است این دوره از رشد به نظر طوفانی و بحرانی بنظر بیاید که آشنا نبودن با روانشناسی رشد و مراحل تکامل انسانی طبعاً مشکلات و ناسازگاری هایی را پیش آورد
بنابراین با توجه به اهمیت این دوران، شناخت اصولی و علمی مراحل رشد میتواند در توسعه تاب آوری و حفاظت از سلامتی روانی و اجتماعی، برای پیشگیری از نابهنجاریها و مشکلات ناشی از آن بسیار مهم بشمار آید.

 

از خانه تاب آوری :

www.resiliency.ir

لینک کوتاه :

https://qasedakkhabar.ir/?p=8921

دیدگاهتان را بنویسید

آخرین اخبار

محل تبلیغات