پرهام نصیری

آموزش های محیط زیستی در گتوند

آموزش محیط زیستی انجمن زمین سبز دشت بزرگ در مدارس شهرستان گتوند برگزار شد.
کد خبر : 6430
تاریخ انتشار : دوشنبه 12 اردیبهشت 1401 - 17:01
آموزش های محیط زیستی در گتوند

به گزارش قاصدک خبر ؛انجمن زمین سبز دشت بزرگ بمناسبت هفته زمین پاک در مدارس مهدیه شهرک محمدی و هنرستان تلاش شهر گتوند
آموزش های
نهال کاری
حذف پلاستیک
درب بطری
پسماند تر و خشک
تفکیک
درآمدزایی
کمک به اقتصاد جامعه
به دانش آموزان ارائه داد

موسوی مدیر عامل انجمن هدف این آموزش رو آشنایی دانش آموزان و خانواده ها ،کمک به هم نیازمندان ،مشارکت در پاکسازی طبیعت و کسب یک دارمد از تفکیک زباله اعلام کرد.