به عمل کار بر آید به سخن دانی نیست

قاصدک خبر

ساعات کاری درخوزستان به رغم افزایش دما افزایش یافت

چه‌کسی مسئول اصلی افزایش ساعات کاری در گرمای طاقت فرسای خوزستان با وجود بی برقی ،بی آبی و هجوم کرونا می باشد؟زندگی در توهم تا کی؟

کد خبر : 1483
تاریخ انتشار : یکشنبه 20 تیر 1400 - 0:12

در حکایت تغییر ساعات کاری در خوزستان


در حالی که همه نقاط کشور به دنبال کاهش مصرف آب و برق و به جهت پیشگیری از قطع آب و برق در کشور میباشند و طی سنوات گذشته ساعات کاری ادارات کاهش یافته است واز طرفی با توجه به شروع بیش از پیش کرونا که البته آماربه طور واقعی اعلام نمی گردد و لزوم تجمع کمتر ، تغییر ساعت کاری آن هم به سمت افزایش ساعات بدون دلیل واضح و بدون هرگونه توضیحی با سرعت هرچه تمام تر اذهان عمومی را به خود درگیر نموده است ، آیا دلیل مشخصی برای این مسئله وجود دارد که شهروندان و هم استانی ها و همچنین اصحاب رسانه باید از وجود آن بی خبر باشند و اساساً کدام منطق در چنین شرایطی افزایش ساعات کاری را به مدت یک ساعت در طول روز توجیه می سازد این رسانه خواهشمند است ازهر کدام از مسئولین مرتبط که می توانند اذهان عمومی را نسبت به این قضیه شفاف نموده و توضیحات کافی را ارائه نمایند دعوت به مصاحبه نموده تا هر گونه شک و شبهه ای در این خصوص برطرف گردد . پیشاپیش از بزرگوارانی که با شفاف سازی به اذهان عمومی احترام می گدارند و پاسخگو می باشند کمال تشکر را داریم‌، در ضمن کاملا براین امر واقفیم که تصمیم اتخاذ شده با نظر ریاست محترم استان،جناب آقای استاندار و آن هم در سکوت خبری اتخاذ گردیده است لذا در پاسخگوی محترم این امر را مستمسک قرار ندهند.
استان نیازمند مدیران توانمند،کارآمد و موقعیت شناسی دارد تا در بزنگاه های تاریخی درست عمل نمایند.