پرهیز مدیران و سازمان های مردم نهاد و مراکز اقامتی حوزه مبارزه با مواد مخدر در فعالیت های انتخاباتی به عنوان شخصیت حقوقی

سازمان های مردم نهاد به عنوان شخصیت های حقوقی به انتخابات ورود نکنند.
نامه دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر

پرهیز مدیران و سازمان های مردم نهاد و مراکز اقامتی حوزه مبارزه با مواد مخدر در فعالیت های انتخاباتی به عنوان شخصیت حقوقی
محمد صفری در نامه ای به نجاتی معاون سیاسی اجتماعی و رئیس کمیته توسعه مشارکت های اجتماعی و سازمان های مردم نهاد استان خوزستان نوشت:
فعالیت سازمان های مردم نهاد حوزه مبارزه با مواد مخدر به عنوان شخصیت های حقوقی در انتخابات منع قانونی داشته و با خاطیان برخورد قانونی و جدی صورت خواهد پذیرفت.
در این نامه آمده است: در راستای ضرورت صیانت از فضای جهادگونه مبارزه با مواد مخدر ،مطابق با مقررات و مفاد اساسنامه های مصوب، این سازمان ها حق ورود ،جهت گیری ،تبلیغ و مداخله له یا علیه کاندیداهای حاضر در انتخابات را با شخصیت حقوقی ، تابلو و اعتبار تشکل و سازمان مردم نهاد مربوطه را ندارند.

لینک کوتاه :

https://qasedakkhabar.ir/?p=1251

دیدگاهتان را بنویسید

آخرین اخبار

محل تبلیغات