سازمان های مردم نهاد نمی توانند از نام،تابلو و لوگو موسسات یا تشکل های خود جهت حضور در انتخابت استفاده نمایند.

قاصدک خبر

پرهیز مدیران و سازمان های مردم نهاد و مراکز اقامتی حوزه مبارزه با مواد مخدر در فعالیت های انتخاباتی به عنوان شخصیت حقوقی

سازمان های مردم نهاد به عنوان شخصیت های حقوقی به انتخابات ورود نکنند.

کد خبر : 1251
تاریخ انتشار : سه‌شنبه 25 خرداد 1400 - 10:13
نامه دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر

پرهیز مدیران و سازمان های مردم نهاد و مراکز اقامتی حوزه مبارزه با مواد مخدر در فعالیت های انتخاباتی به عنوان شخصیت حقوقی
محمد صفری در نامه ای به نجاتی معاون سیاسی اجتماعی و رئیس کمیته توسعه مشارکت های اجتماعی و سازمان های مردم نهاد استان خوزستان نوشت:
فعالیت سازمان های مردم نهاد حوزه مبارزه با مواد مخدر به عنوان شخصیت های حقوقی در انتخابات منع قانونی داشته و با خاطیان برخورد قانونی و جدی صورت خواهد پذیرفت.
در این نامه آمده است: در راستای ضرورت صیانت از فضای جهادگونه مبارزه با مواد مخدر ،مطابق با مقررات و مفاد اساسنامه های مصوب، این سازمان ها حق ورود ،جهت گیری ،تبلیغ و مداخله له یا علیه کاندیداهای حاضر در انتخابات را با شخصیت حقوقی ، تابلو و اعتبار تشکل و سازمان مردم نهاد مربوطه را ندارند.