از پرتال سازمان بهزیستی کشور

کارگاه تاب آوری 5000 نفری توسط سازمان بهزیستی کشور برگزارشد

کارگاه تاب آوری 5000 نفری توسط سازمان بهزیستی کشور برگزارشد این دوره آموزش تاب آوری اجتماعی برای 5000 نفر از پرسنل اورژانس اجتماعی کشور توسط دفتر امور اسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور برگزارشده است
کارگاه تاب آوری
کارگاه تاب آوری 5000 نفری توسط سازمان بهزیستی کشور برگزارشد  این دوره آموزش تاب آوری اجتماعی برای 5000 نفر از پرسنل اورژانس اجتماعی کشور توسط دفتر امور اسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی ، دفتر آموزش ستاد بهزیستی کشور برگزار شده است مدرس این دوره محمدرضا مقدسی مدیر و موسس خانه تاب آوری ایران بود .
زمان برگزاری: ۱۲ الی ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ زمان آزمون: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ کتاب و فیلم های دوره آموزشی تاب آوری اجتماعی را در قسمت پایین می توانید مشاهده و دانلود کنید.

 

دانلود کتاب آموزشی دوره تاب آوری اجتماعی

 

فیلم جلسه اول

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم

فیلم جلسه دوم

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم

فیلم جلسه سوم

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم

فیلم جلسه چهارم

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم

فیلم جلسه پنجم

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم

فیلم جلسه ششم

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم

دانلود بخش سوم

فیلم جلسه هفتم

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم

دانلود بخش سوم

فیلم جلسه هشتم

دانلود بخش اول 

دانلود بخش دوم

فیلم جلسه نهم

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم

 

 

کارگاه تاب آوری

 

اما تاب آوری اجتماعی چیست ؟

به قلم دکتر محمدرضا مقدسی

تاب آوری اجتماعی را میتوان ظرفیت تبدیل و تحول، تطبیق و سازگاری و توان مقابله با تنش و بحرانهای اجتماعی نامید.

تاب آوری اجتماعی از ظرفیت و توانایی خاصی در افراد و گروهها، خانواده و جوامع صحبت میکند که عمدتا یادگیری و سازگاری در تغییرات تحمیل شده، و همچنین قدرت تطبیق با شرایط و متقضیات را در بر خواهد داشت؛

این به ساده ترین معنا برخورداری از آغازی همیشگی است. احیای مهربانی، توسعه سازگاری، قدرت مبتنی بر انعطاف، سرمایه و سازندگی اجتماعی را تقویت میکند وهمزمان موجب و دستاورد تاب آوری است.

زمانی که جامعه ای با نیازهای تازه، خطرات و یا تهدیدات مواجه میشود دچار درهم شکستگی و بحران خواهد شد.از این رو بسیاری از متون بازگشت سریع به شرایط قبل از بحران را تاب آوری نامیده اند.

و براین اساس مطالعات تاب آوری ماموریت اصلی خود را برگشت پذیری در سریع ترین زمان ممکن، و با حداقل آشفتگی و حفظ شایستگی میداند.

توسعه تاب آوری باعث میشود که امداد و حمایت های اجتماعی به هنگام و هماهنگ، فراگیر و جامع درحد بهینه اعمال گردد.


نکته جالب توجه این است که تاب آوری قبل، در حین و بعد از وقوع  بحرانهای اجتماعی موضوعیت دارد. بنابراین طرح مساله ای به نام تقدم و تاخر تاب آوری و بحران  جایز نیست، چراکه تاب آوری در برگشت پذیری، مداخلات و پیشگیری کارساز است

.

تاب آوری در بحرانهای اجتماعی نقش عمده ای ایفا میکند و شناخته شده ترین عاملی که با تاب آوری اجتماعی رابطه معکوس دارد آسیب پذیری اجتماعی است، لذا در هر سامانه ی اجتماعی برای مواجه شدن با تغییرات و تهدیدات بایستی تمهیداتی لحاظ گردد که بتواند به نحو بهینه مواجهه و مقابله کند.روانشناسی تاب آوری به هرحال ناظر بر فرآیندهای روانی اجتماعی است که میتواند شامل تعامل کودک باخانواده، همسالان، محیط های آموزشی و سایر بزرگسالان خارج از خانه باشد.

لینک کوتاه :

https://qasedakkhabar.ir/?p=9505

دیدگاهتان را بنویسید

آخرین اخبار

محل تبلیغات