اعلام استعفای شهردار سوسنگرد در نامه سرگشاده به دفتر شورای شهر

شهردار سوسنگرد در نامه ای سرگشاده به شورای شهر اعلام استعفا نمود.

شهردار سوسنگرد امروز یک شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ استعفا کرد.

کد خبر : 951
تاریخ انتشار : یکشنبه 29 فروردین 1400 - 17:09

قاصدک خبر گزارش داد: شهردار سوسنگرد در نامه ای سرگشاده به شورای شهر استعفای خود را اعلام نمود .او در متن نامه خود از دلایل این استعفا عدم هماهنگی اعضای شورای این شهر و داشتن تقاضاهای غیر متعارف از جمله استخدام نزدیکان را عنوان نموده است.