طغیان فاضلاب در عین دو اهواز

فاضلاب باز هم به جان منطقه عین ۲ اهواز افتاد

وضعيت أسف بار طغيان فاضلاب در عين دو اهواز
طغيان فاضلاب عفونت بار در خيابانهاي كوي عين دو بي منتها و قابل كنترل نيست و بصورت لجني زندگي اهالي معابري همچون ٥غربي و فرعيهاي متصل به آن، خيابان ٣غربي و ديگر خيابانهاي متعدد موجود؛؛ اين در حاليست كه دفتر تسهيلگري مستقر در عين دو بارها اخطاريه، جلسات و مكاتبات متنوع را در چارچوب قانون به عنوان نماينده مردم عين دو داده است وليكن بدون هيچ عكس العملي بازهم با رفتار بي تدبيري، بي وجداني و تبعيضانه آبفا با وعده هاي پوچ مواجه شده ايم.
استقرار پيمانكار خط ريزشي در محله دردي را دوا نمي كند وزدن كارگاه غول پيكر بي ثمر نمايش خيمه شب بازيست وقتي كه آبفا اهواز قرارداد را امضاء نمي كند و از وظايف قانوني خود در اين حيطه سرباز مي زند.
مطالبه گري اهالي بي وقفه بوده وليكن مسؤلان ذي ربط به صورت ظلم افكني به اين اهالي، حاضر به همكاري نيستند و فقط تخصص خريد وقت را دارند.
هيچ توجيهي از اداره آبفا استان خوزستان و شهرستان اهواز بعداز رخ داد فواجع انساني قابل قبول نيست و بايست پاسخگو باشند، مردمان اصيل كوي عين دو خواستار احقاق حق پايمال شده شان هستند و بصورت جدي اداره آبفا را مقصر اصلي مي دانند.
لذا بعد از آن تصميمات صورتجلسه شده توسط دفتر تسهيلگري و توسعه محلي كوي عين دو، اعضاي شوراي شهر، قرارگاه جهادي بقية، اداره آبفا شهرستان اهواز موظف به امضاي قراردار و شروع كار توسط پيمانكار هستند.
در غير اين صورت تخلف محرز و مستوجب بازخواست است.

لینک کوتاه :

https://qasedakkhabar.ir/?p=803

دیدگاهتان را بنویسید

آخرین اخبار

محل تبلیغات